Jūrkalnes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

  • Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīta skolēnu literāro darbu izstāde “Ko, Latvija, Tev varu dot?
  • Literatūras izstāde “Rakstniekam Kārlim Skalbem 135
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 34. kopa

Pasākumi

  • Otrdienās plkst.17.00 tiekas rokdarbu pulciņš; aušanas nodarbības vada Mareta Petroviča.
  • Trešdienās no plkst.13.00-14.00 skolotājas Evijas Bērziņas vadībā notiek “Radošās pēcpusdienas” 1.-6. klašu skolēniem.
  • 6. novembrī notiek rīta stunda mazākajiem lasītājiem “Mazs bij’ tēva novadiņis
  • 6. un 13. novembrī plkst.17.00 notiek tikšanās ar uztura konsultanti Argitu Šteinbergu.
  • 13. novembrī plkst.14.00 notiek apmācības senioriem “Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu“.
  • Novembra trešajā nedēļā (datums tiek precizēts) notiek mācību grāmatas par suitu novadpētniecību un “Suitu ābecītes” atvēršanas svētki.
  • 27. novembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku gaidīšanas laikā bibliotēka organizē pasākumu ciklu “Rūķu darbnīcas“. Pirmajā nodarbībā Maretas Petrovičas vadībā veidojam savu Adventes vainagu no līdzi paņemtajiem materiāliem.
Ligita Kalniņa
Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 28696228 (LMT)
jurkalnes.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook