Maija jaunumi

Maija nozaru literatūras jaunumos – Astroloģija, Ceļu satiksme, Dārzkopība, Ekonomika, Ģeogrāfija, Izglītība, Medicīna, Novadpētniecība, Psiholoģija, Sports, Tiesības, Transports, Vēsture, Vides aizsardzība, Zooloģija, Fotogrāfija, Māksla, Mūzika.

Astroloģija

Kristīna Blaua – Maģija un horoskopi brīvam laikam.

Rīga: Jumava, 2018 Šīs grāmatas lappusēs ikviens spēs atrast kaut ko vērtīgu sev – domu, kura šķitīs vērtīga, lai par to padomātu nedaudz ilgāk. Pasaule nav melna vai balta, patiesība nav tikai viena, un ir jomas, kurās ļauties savām ticībām un viedokļiem atbilstošām interpretācijām var ikviens.

Ceļu satiksme

Nikolajs Žuļņevs – Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā.

Rīga: Mācību grāmata, 2018 Otrais, papildinātais izdevums. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā ar komentāriem un ilustrācijām.

Dārzkopība

Ilma Nereta – Rozes.

Rīga: Latvijas Mediji, 2018 Grāmatas autore – Nacionālā botāniskā dārza speciāliste, pazīstamā rožu audzēšanas eksperte un lietpratēja, šajā grāmatā ir apkopojusi visu, kas jāzina rožu mīļotājiem. Lasītājs uzzinās, kā izaudzēt skaistu, veselīgu un bagāti ziedošu rožu krūmu, kur iekārtot rožu dobi, kā izvēlēties kvalitatīvu dēstu, kā rozi kopt, barot un sargāt no aukstuma, sausuma un slimībām.

Ekonomika

Ilgvars Forands – Menedžmenta mazā enciklopēdija.

Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2018 Grāmata būs noderīga, studējot menedžmenta teoriju. Tajā varēs atrast padomus, kā pilnveidot organizācijas darbību. Grāmata palīdzēs apzināt pasaules izcilāko zinātnieku dzīves un darba mūžu, iepazīties ar viņu viedokļiem un devumu menedžmenta teorijas un prakses attīstībā.

Ģeogrāfija

Andris Rudovics – Latvija.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Grāmatā uzzināsiet: kādi ir Latvijas nacionālie simboli; kura ir lielākā un kura – jaunākā sala Latvijā; kad notikusi postošākā vētra un kad bijusi visaugstākā gaisa temperatūra; kuras ir ievērojamākās klintis, alas, avoti un ūdenskritumi un daudzi citi interesanti fakti, skaisti attēli un kartes.

Izglītība

Inta Ozola – Grāmata pašizaugsmei.

Rīga: RaKa, 2018 Grāmata ir metodisks materiāls pašvadības prasmju attīstībai. Šīs prasmes ir viens no centrālajiem jautājumiem jaunajos mācību standartos. Pašvadības prasmes ir tās, kas mudina skolēnu plānot kā savu mācību procesu, tā dzīvi kopumā. Tās ir ļoti aktuālas mūsdienu daudzveidīgajā sabiedrībā un tās var attīstīt dažādos veidos.

 

 

 

From Erasmus to Erasmus + a story of 30 years.

Luxemburg: European Union, 2018 2017. gadā programmai “Erasmus” aprit 30 gadi — te uzzināsiet, kā programma ir pārvērtusies par “Erasmus+”, kāda ir tās ietekme un pievienotā vērtība, varēsiet izlasīt dalībnieku liecības un to, kā “Erasmus+” paaudze redz programmas nākotni pēc 2020. gada.

 

 

 

Apprenticeship review Italy.

Luxemburg: European Union, 2017 Prakse izglītības veidošanai un apmācību iespējām Itālijā.

 

 

 

Jespers Jūls – Būt vadošajiem vilkiem.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Grāmatas autors piedāvā praktiskus piemērus, un iedrošina mātes un tēvus īstenot tādus vadības stils, kas veicina visu ģimenes locekļu izaugsmi. Vecāki uzzinās: kā mūsdienu ģimenē saglabāt autoritāti; kuras robežas audzināšanā noteikti ir jāsaglabā un no kurām varētu atteikties; kā, izmantojot mīlošu vadību, saskarsmi ģimenē padarīt mierīgu un motivējošu.

 

 

 

Mali Danino – Trenē savus bērnus panākumiem.

Izraēla: Contento De Semrik, 2012 Rokasgrāmata vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās traucējumi un UDHS.

Medicīna

Nitya Lacroix – Total Body Massage.

London: Anness Publishing, 2010 Ilustratīvs ceļvedis galvas, sejas, ķermeņa un pēdu masāžas tehnikai.

 

 

 

Ulrike Reizere – Refleksoloģija.

Rīga: Jumava, 2018 Refleksoloģija ir masāža, ko veic pēdu un plaukstu refleksu zonās. Visā ķermenī ir refleksu punkti, kuri, ja tos stimulē, samazina spriedzi un sāpes. Masāža kļūst par arvien aktuālāku līdzekli, lai cilvēks spētu apjaust savas patības dziļākās dimensijas un cīnītos pret mūsu sabiedrībai plaši izplatīto atsvešināšanos.

 

 

 

Igors Kudrjavcevs – Prieka spēks.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Kā saņemt prieku no apkārtējās pasaules un smelt no prieka avotiem sevī, kā izlabot pagātni, un, ar prieku dzīvojot tagadnē, stiprināt nākotni. Šī grāmata ir ceļojums Prieka pasaulē. Grāmatas autors piedāvā vēl dziļāk iepazīties ar viņa izstrādāto mācību, kuru praktizējot iespējams gūt enerģiju, stiprināt veselību, sasniegt harmoniju un mieru.

Novadpētniecība

Liepājas laikazīmes.

Liepāja: Kurzemes Vārds, 2015 Liepājas laiks ir izpleties daudzos gadu tūkstošos, jo pilsētas likteni veidojuši neskaitāmi cilvēki – katrs ar saviem gadu desmitiem, kas izdzīvoti Liepājas telpā un elpā. Tos sasummējot, arī veidojas pilsētas mūža dziļums un krāšņums, kas nav ietilpināms mirkļos, stundās, dienās, nedēļās, mēnešos, gados, desmitgadēs, gadsimtos un tūkstošgadēs. Šajā grāmatā esam fiksējuši tikai sīku daļu no Liepājas pilsētas bagātīgā mūža.

Psiholoģija

Džesamija Hiberde – Šī grāmata dos jums pašapziņu.

Rīga: Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds “Vieda”, 2018 Grāmatas autors sniegs praktiskus padomus un izskaidros darbības principus, kas palīdzēs radīt un nostiprināt ticību saviem spēkiem. Iemācies uzveikt šaubas par saviem spēkiem un kļūsti pašpārliecinātāks, lai gūtu veiksmi it visā, kam pievērsies. Uzveic nedrošību, stiprini pašpārliecinātību, izaicini iekšējo kritiķi, iemācies rīkoties, izmanto savas stiprās puses, atrodi savu vietu dzīvē.

 

 

 

Mets Heigs – Iemesli dzīvot tālāk.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Grāmatas autors ļoti personiski, ļoti atklāti un ļoti aizkustinoši runā par dziļiem iekšējiem pārdzīvojumiem depresijas, trauksmes un panikas lēkmju skavās. Daudzi lasītāji viņa stāstītajā noteikti atpazīs savas vai savu tuvāko cilvēku izjūtas. Ļoti daudziem cilvēkiem tā palīdzējusi iemācīties sadzīvot ar savu slimību un mazinājusi aizspriedumus pret depresiju tiem, kas grāmatu lasīja ziņkārības vai empātijas vadīti.

 

 

 

Inese Prisjolkova – Kā iemīlēt sevi.

Rīga: Inese Prisjolkova, 2018 Grāmata ir kā jauns sākums dzīvei, kā pagrieziena punkts pretim veiksmei un laimei. Sāksim dzīvot apzinātāk. Pievērsīsim uzmanību sievišķībai, ķermenim, pašsajūtai, veselībai, attieksmei pret notiekošo, raksturam un attiecībām. Grāmatā iekļauti patiesi stāsti un pieredze, kā, iemīlot sevi, iespējams izmainīt savu dzīvi.

 

 

 

Simons Genzihens – Signāls.

Rīga: Valters un Rapa, 2016 Grāmatā sniegta informācija par to, kā laikus pazīt un novērst seksuālus uzbrukumus, kā pieaugušajiem aizsargāt bērnus, kas jāzina par seksuālu vardarbību, kā tikt galā ar tās radītajām sekām, un daudz citas noderīgas informācijas.

Sports

Vilma Kalme – Vingrošana pēc 60.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Grāmata sastāv no divām daļām. Pirmajā, pavisam īsajā daļā iekļauts vingrošanas raksturojums, konspektīvs pārskats par vingrošanu saturu, vēsturi, vingrojumu uzbūvi un to izvēles nosacījumiem. Otrā daļa ietver ap 500 praktisku vingrojumu, no kuriem vairākums papildināts ar attēliem. Grāmatā iekļautie vingrojumi atbilst sešdesmitgadīgo paaudzei.

Tiesības

Maija Grebenko – Darba likums un grāmatvedība.

Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018 Grāmatā vienkāršā valodā ir aprakstīti ne tikai grāmatvedim, bet arī citiem speciālistiem, kā arī ikvienam darba ņēmējam būtiski jautājumi: darba attiecību nodibināšana, darba samaksas un nodokļu aprēķini, vidējās izpeļņas aprēķināšana un atvaļinājumu apmaksa. Grāmatā izklāstīta arī uzņēmuma līguma un autoratlīdzības līguma pareiza apmaksa. Grāmatu papildina daudzi praktiski piemēri un padomi, kā pareizāk rīkoties, kam pievērst uzmanību, kā nepieļaut kļūdas.

Transports

Arnolds Bērzs – Jūras dēli.

Rīga: Jumava, 2018 No senatnes līdz veco zvejas laivu kapsētai.

Vēsture

Māris Linde – Mūsu senatne II.

Rīga: Sava grāmata, 2017 Baltu senatnes un it sevišķi garīgās pasaules pētīšanā vēl ir ļoti daudz darba. Grāmata ir mēģinājums kaut cik apkopot un iepazīstināt lasītājus ar stāvokli šajā jomā, taču tās galvenais uzdevums ir rosināt lasītājus pievērsties mūsu kultūrai un vēsturei.

 

 

 

Māris Linde – Mūsu senatne III.

Rīga: Sava grāmata, 2018 Zināšanas, kuras senlaikos tika ieliktas cilvēces garīgās pasaules pamatos, mums ir pamatā saglabājušās nemainīgas un savā tūkstošgadīgajā klātbūtnē veidojušas to mentalitāti, kas baltus atšķir no pārējās pasaules.

Vides aizsardzība

Bea Džonsone – Māja bez atkritumiem.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Šī grāmata ir bezatkritumu dzīvesveida bībele. Izmantojot tajā sniegtos padomus un samazinot atkritumu daudzumu, ikviens var pozitīvi mainīt dzīvi, uzlabot veselību, ietaupīt naudu un radīt labāku nākotni sev un visai planētai.

Zooloģija

Pēteris Vollēbens – Dzīvnieku dvēseles dzīve.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Aizrautīgais mežzinis, grāmatas autors, pamatojoties uz jaunākajām zinātniskajām atziņām un tās paskaidrojot ar saviem novērojumiem un ilggadīgo pieredzi, ļauj lasītājam ielūkoties maz pazīstamā pasaulē: dzīvnieku savstarpējās attiecībās un emocijās. Izrādās, dzīvnieki ir mums tuvāki, nekā domājām. Pēc šīs grāmatas izlasīšanas uz savvaļas un mājas dzīvniekiem raudzīsieties citām acīm!

Fotogrāfija

Andrejs Grants.

Rīga: Neputns, 2018 Fotoalbuma piecas nodaļas – pieci vizuāli stāsti – sniedz nesteidzīgu, izvērstu ieskatu tēmās, kuras autors attīstījis visas savas radošās darbības laikā un turpina papildināt aizvien. Šo melnbalto fotogrāfiju tematiskā dominante nemainīgi ir Latvijas lauki un mazpilsētas, sastaptie cilvēki, dabas impresijas un garāmslīdoši esamības acumirkļi. Izdevumā ietverta arī autora radošā biogrāfija, kā arī nozīmīgāko izstāžu un bibliogrāfijas apkopojums.

Māksla

Martin Kemp – Living With Leonardo.

London: Thames & Hudson, 2018 Autora personīgie memuāri, kas savijas ar oriģinālajiem pētījumiem grāmatā, aizved mūs dziļi Leonardo da Vinči zinātnieka un grāmatas autora mūžīgajā aizrautībā ar ģēniju, kurš palīdzējis definēt mūsu kultūru.

Mūzika

Mairita Bičuka – Saules stara peldvieta.

Rīga: RaKa, 2018 Dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook