MEDICĪNAS BIBLIOTĒKAS JAUNUMI (rudens)

                              Grāmatu jaunumi  medicīnas bibliotēkā 

 

Peter Brukner. Clinical Sports Medicine

Visaptverošs, praktisks ceļvedis sporta medicīnā, ietverot ar sportu saistīto traumu diagnostiku un mūsdienu ārstēšanas aspektus.

This complete practical guide to physiotherapy and musculoskeletal medicine covers all aspects of diagnosis and contemporary management of sports-related injuries. This fifth edition has been expanded to accommodate a much higher level of evidence-based content.

KATALOGĀ

 

 

 

James M.Ritter. Rang&Dale’s Pharmacology

Visaptveroša, viegli lietojama grāmata farmakoloģijā, sākot no zāļu darbības molekulārās izpratnes līdz galveno zāļu grupu pielietošanu klīniskajā praksē.

Comprehensive yet easy to use, Rang and Dale’s Pharmacology has been providing core basic and clinical science information to students and healthcare practitioners worldwide for more than 25 years. From cover to cover, you’ll progressively increase your knowledge of all relevant aspects of pharmacology, from a molecular understanding of receptors and drug actions through clinical uses of key groups of drugs.

KATALOGĀ

 

Graham Douglas. Asthma

Grāmatā apskatīta astmas epidemioloģija, diagnostika un kontrole. Pieminēti desmit klīniskie gadījumi, kuri attiecas uz astmas diagnostikas un kontroles problēmām, un noderīgas tīmekļu vietnes gan ārstiem, gan pacientiem.

The book covers epidemiology, diagnosis and management of asthma, and takes a look at future developments. There are ten clinical cases dealing with common diagnostic and management problems, frequently asked questions and appendices containing resources for patients and clinicians including useful websites, information leaflets and major references.

KATALOGĀ

 

Steven R.Lowenstein. Critical Cases in Electrocardiography

Grāmatā ietverti kritiskie gadījumi elektrokardiogrāfijā, galveno uzmanību pievēršot situācijām, kad datora algoritms vai ārstu diagnoze (vai abu) ir kļūdaina.

Critical Cases in Electrocardiography emphasizes clinically-relevant topics, focusing squarely on situations where interpretation of the ECG contributes to clinical decision-making. This atlas is unique, in that it includes numerous examples of ECG ‘misses’ – cases where the computer algorithm or the clinicians (or both) got the diagnosis wrong.

KATALOGĀ

 

Charles V.Pollack. Differential Diagnosis of Cardiopulmonary Disease

Grāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu medicīnas speciālistiem ātri un precīzi diagnosticēt kardiopulmonālās slimības. Apskatītas tēmas kā akūts koronārs sindroms, sirds mazspēja, plaušu artēriju embolija, plaušu slimības, neiromuskulārās slimības u.c.   

This clinical handbook is designed to aid with the fast and accurate diagnosis of cardiopulmonary disease. The scope of the book is comprehensive and addresses topics including acute coronary syndrome, heart failure, pulmonary embolism, primary and secondary lung diseases, and relevant upper gastrointestinal and neuromuscular diseases.  Both adult and pediatric considerations are presented.

KATALOGĀ

 

 

Atooshe Rohani. Clinical Cases in the Echocardiography Lab

Grāmata vispusīgi aptver neparastus un retus patoloģiskus gadījumus ehokardiogrāfijā. Nodaļās apskatīti gadījumi no diagnozes līdz slimību ārstēšanai.

This book comprehensively covers unusual and rare pathological cases in echocardiography. Chapters cover cases from diagnosis, to treatment and prognosis with engaging video clips including three dimensional video clips to enhance appreciation and understanding of echocardiography use in clinical practice.

KATALOGĀ