MEDICĪNAS BIBLIOTĒKAS JAUNUMI

                    Grāmatu jaunumi  medicīnas bibliotēkā

 

Netter’s  Neurology

Grāmata sniedz kodolīgu informāciju vispārējā neiroloģijā, neiroķirurģijā, neiroonkoloģijā, psihiatrijā. Grāmatā ietverti vairāk kā 450 krāsaini attēli. Tā palīdz veikt korelāciju starp anatomiju, patoloģiju, fizioloģiju un farmakoloģiju klīniskajā vidē.

KATALOGĀ

 

David M Walton. Musculoskeletal Pain – Assessment, Prediction and Treatment

Grāmatā sniegtā informācija, balstoties uz novērtēšanas, prognozēšanas un ārstēšanas pamatnostādnēm, var palīdzēt ārstiem labāk izprast pacientu sāpes un piedāvā uz pierādījumiem balstītus  risinājumus  akūtu un hronisku posttraumatisku muskuļu un skeleta sistēmas sāpju gadījumos.

 KATALOGĀ

 

Susan M.DeNisco. Advanced Practice Nursing

Grāmatas ceturtajā izdevumā autori pievērš uzmanību straujām izmaiņām veselības aprūpes vidē – veselības aprūpes finansēšanai, elektroniskajiem veselības ierakstiem, kvalitātei un drošībai, kā arī mūsdienu medicīnas māsas jaunajām lomām pacientu aprūpē.

KATALOGĀ

 

Burns’ Pediatric Primary Care

Visaptverošs izdevums bērnu primārajā aprūpē. Grāmata palīdz novērtēt bērnu veselības problēmas no zīdaiņu līdz pusaudžu vecumiem, tā atspoguļo jaunākos pētījumus pediatrijas aprūpē, kā arī klīnisko praksi.

KATALOGĀ

 

Jacqueline Bauman-Waengler.

Articulation&Phonology in Speech Sound Disorders

Grāmatā ietverti runas patoloģijas teorētiskie jautājumi  un to klīniskais pielietojums runas traucējumu novērtēšanā un novēršanā.  Izdevumā iekļauts anatomijas, fizioloģijas pārskats, sīkās motorikas apguves principi, runas skaņas traucējumu diagnostikas klasifikācijas sistēma, klīniskie vingrinājumi.

KATALOGĀ

 

 

Colleen J.Rutherford. Differentiating surgical instruments

Grāmatā ietverti vairāk kā 800 ķirurģisko instrumentu attēli un apraksti. Vispārējās ķirurģijas instrumenti, instrumenti specializētām procedūrām – zarnu, vairogdziedzera vai krūšu operācijām, instrumenti, kurus izmanto mikroskopiskā un endoskopiskā ķirurģijā u.c.

KATALOGĀ

 

 Paul D.Sponseller

Ortopēdijas rokasgrāmatā ir sniegtas bērnu kaulu un locītavu slimību ārstēšanas vadlīnijas. Tā aptver dažādu bērnu ortopēdisko procedūru spektru. Aprakstītas traumas pediatrijā, mugurkaula un ekstremitāšu augšanas un attīstības traucējumi, neiromuskulāri traucējumi bērnu ortopēdijā u.c.

KATALOGĀ

 

 

 

Paediatric Neurology

Pediatriskās neiroloģijas rokasgrāmatā ietverta vispārējā neiroloģiskā izmeklēšana bērniem, gan vairāk zināmās, gan retās neiroloģiskās slimības diagnosticēšana un ārstēšana.

KATALOGĀ

 

 

Oxford Handbook of Musculoskeletal Nursing

Rokasgrāmata medmāsām, kuras aprūpē pacientus ar muskuļu un skeleta sistēmas slimībām. Tā sastāv no trīs daļām: muskuļu un skeletu sistēmas traucējumi un to novēršana, klīniskie jautājumi un māsu aprūpe.

KATALOGĀ