Mūzikas un mākslas sektora jaunumi: aprīlis – I

JAUNUMI APRĪLĪ, 2019

                                                                                    MĀKSLA

 

1

 

Serdes stāsti. [Rīga]: Starpnozaru mākslas grupa SERDE, 2018

Tradīciju burtnīca.

 

Sagatavoja Signe Pucena, Ieva Vītola; redaktore Rita Treija; mākslinieks Mārtiņš Ratniks.

 

Izdevumā apkopti interviju fragmenti un atmiņas, kuras uzrakstījuši SERDES biedri, centra atjaunošanas darbos un kultūras pasākumu organizēšanā iesaistītie domubiedri.

 

Plauktā: 7:061 (474.32) (091)

 

                                                                                   TĒLNIECĪBA

 

2

Cēbere, Gundega. Oļegs Skarainis. Rīga: Jumava, 2019

 

Latviešu tēlnieka dzīve un darbs laiku griežos.

 

 

Plauktā: 730 (474.3) (092)

 

                                                                                     TEĀTRIS

 

3

 

Mironovs, K. Grima mācība. Rīga: Avots, 2019

 

Latvijas valsts izdevniecība, Rīgā, 1947. Tulkojis Arvīds Zirnis.

 

Grāmata par teātra grimu, materiālu izvēli u.c.

 

Plauktā: 792+ 687.55

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook