Mūzikas un mākslas sektora jaunumi: Janvāris

JAUNUMI JANVĀRĪ (2), 2019

GRĀMATAS

ARHITEKTŪRA- BAZNĪCU ARHITEKTŪRA

 

1

 

 Zilgalvis, Jānis. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Rīgas rajonā un Jūrmalā. Rīga: Neptuns, 2018

 

Grāmatu sērijas “Mākslas pieminekļi Latvijā’’ izdevums veltīts vēsturiskā Rīgas rajona un Jūrmalas pilsētas sakrālajai arhitektūrai un mākslai. Teritorijā ietilpst visu lielāko tradicionālo konfesiju- luterāņu, katoļu, pareizticīgo, kā arī Mozus ticīgo svētvietas. Atgādināti dramatiskie notikumi padomju varas pirmajos gadu desmitos, kad masveidā izpostīja neskaitāmus baznīcu interjerus un mākslas priekšmetus.

 

Plauktā: 726 (474.3)

MĀKSLA- DAŽĀDI MĀKSLAS JAUTĀJUMI

 

2

Dzalbe, Aiga; Skulte, Ilva. Orbīta. Rīga: Neputns: 2018

 

Par intriģējošu parādību Rīgas mākslas dzīvē tūkštošgades mijā kļuva tekstgrupas “Orbīta” radošā aktivitāte. Grāmata ir mēģinājums aptvert grupas mākslinieku radošos meklējumus savdabīgā vārdnīcas formā, veidojot šķirkļus, kuros tie aplūkoti no dažādiem aspektiem. Visi šķirkļi sākas ar burtu “M”, kuru kā simbolu piesaka uz grāmatas vāka redzamais kadrs no Sergeja Timofejeva 2007. gadā tapušā videodarba “Viena burta dzejolis”. “Orbīta” kā šī laika strāvojumu auglis tiekusies radīt jaunu dzeju, kas pastāv zonā starp vārda un vizuālo mākslu un tādējādi spēj labāk izteikt pašu dzejnieku dažādo identitāti un pieredzi. “Šķirkļu” izklāstā autorteksts mijas ar intervijām ar grupas pārstāvjiem – Sergeju Timofejevu, Vladimiru Svetlovu, Artūru Punti un Aleksandru Zapoļu (literārais pseidonīms Semjons Haņins).

 

Plauktā: 7: 061.4 (474.3)

 

DEJAS

 

3

Melnalksne, Arta. Latviešu dejas treniņa metodikas pavārgrāmata. Rīga: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, 2013.

 

Latviešu horeogrāfe un dejas pedagoģe Arta Melnalksne apkopojusi pārdomas par latviešu dejas mācīšanas metodiku savā 25 gadu ilgajā darba pieredzē. Pati autore to sauc par dejas “virtuves noslēpumiem” un dalās ar savām receptēm un pieredzi. Arta Melnalksne bija pārliecināta, ka mūsu dziesmās, dejās, rakstos un mūzikā ir ievītas mistiskas formulas, ar kurām esam unikāli visā pasaulē.

 

Plauktā: 793.31 (474.3)

 

CD jaunumi (2019, janvārī)

 

FILMU MŪZIKA

 

4

Saule brauca debesīs. Studija Lokomotīve, jauno Jāņu Orķestris, 2018

 

Mūzika Rozes Stiebras animācijas filmai.

 

Plauktā: filmu mūzika

DŽEZS

 

5

Collier, Jacob. In my room.  EUMembran Rights2016

 

Plauktā: džezs

DVD jaunumi (2019, janvārī)

 

6

ČETRI BALTI KREKLI (ELPOJIET DZIĻI) (2017)

 

Režisors Rolands Kalniņš. Scenārija autors Gunārs Priede. Mūzika Imants Kalniņš. Lomās: Uldis Pūcītis, Dina Kuple, Līga Liepiņa, Pauls Butkēvičs

 

Rīgas kinostudijas spēlfilma, uzņemta 1967.gadā, pēc Gunāra Priedes lugas ‘’Trīspadsmitā’’ motīviem.

Telefonu montieris Cēzars Kalniņš no darba brīvajā laikā sacer dziesmas, muzicēdams kopā ar draugiem izveidotajā ansamblī. Tomēr, lai ansamblis nonāktu līdz publikai, jāiziet garš atļauju saņemšanas ceļš. Kultūras komisijas locekle Anita Sondore pavirši noklausās Cēzara dziesmas un nokritizē tās, bet vēlāk vairs gribēdama nevar apstādināt dažādu sabiedrisko apspriešanu dzirnakmeni, kuru pati iekustinājusi.

 

Valoda: latviešu; subtitri: latviešu, angļu, krievu, franču, vācu, itāļu.

 

Plauktā: Latvijā izdotas filmas, 4269

 

7

SAULE BRAUCA DEBESĪS  (2018)

Režisore Roze Stiebra.

75 min.

Filma tapusi pēc folkloras motīviem.Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Nabašnieks kopā ar Meiteni un Brālīti dodas ceļā, lai stātos pretī gan mošķiem un ērmiem, gan pašu bailēm. Palīgiem dotas tikai trīs dienas: ja Saules meitu laikus neatradīs, tā zaudēs savu spēku un kļūs par parastu meiteni.

Lomas filmā ierunājuši Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Zane Daudziņa, Guna Zariņa, Ainārs Ančevskis, Dita Lūriņa un citi.

 

Valoda: latviešu ; subtitri: latviešu, angļu, krievu, LAT-SDH (vājdzirdīgo)

 

Plauktā: Latvijā izdotas filmas, 4271

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook