Noslēdzas starptautisks projekts

???????????????????????????????

No 15.-21.maijam Ventspils bibliotēku apmeklēs Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus Adult projekta “Labsajūtas uzlabošana ar grāmatu: Lasīšana vecumdienās” īstenošanā iesaistītie partneri  no Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas.   

Projekta, kura realizācija tika uzsākta pagājušā gada otrajā pusē, mērķis ir sekmēt senioru integrēšanos sabiedrībā, apmainīties ar citu valstu speciālistu pieredzi darbā ar senioriem un iepazīties ar biblioterapijas pamatiem. Tā gaitā, iepazīstot kolēģu- gan bibliotekāru, gan sociālo darbinieku pieredzi, partneri tikās Pērnavā (Igaunija), Viļņā (Lietuva) un Lidšēpingā (Zviedrijā).

Ceturtā- projekta noslēguma tikšanās, kurā piedalās 11 ārvalstu partneri, norisināsies Ventspilī. Partneri apmeklēs Ventspils bibliotēkas struktūrvienības, sociālās aprūpes namu “Selga”, atbalsta centru ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, tiksies ar pensionāru biedrības “Ventspils liedags”, Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra, Ventspils pilsētas sociālā dienesta un pilsētas domes pārstāvjiem.

Lai uzlabotu iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un senioru dzīves kvalitāti, sekmētu viņu integrēšanos sabiedrībā un mazinātu sociālo atstumtību, Ventspils bibliotēka apkalpo dzīvesvietā iedzīvotājus, kuri slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēku, sadarbībā ar Ventspils Augstskolas studentiem, piedāvā bezmaksas pakalpojumu- priekšā lasīšanu cilvēkiem ar redzes problēmām, bet bibliotēkas Mācību centrā ikviens interesents, arī bez iepriekšējas pieredzes un prasmēm, var apgūt bezmaksas datora un interneta lietošanas apmācības kursu.

Informācija:
Nadežda Mazure
Ventspils bibliotēka
Automatizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 63623231
[email protected]

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook