Bibliotekāre darbā ar novada bibliotēkām

Sandra Picalcelma

+371 636 27361

+371 29395743

+371 29416385

[email protected]