Pirmās ziņas par bibliotēku ir no 1923. gada, kad tā darbojusies Puzes patērētāju biedrības paspārnē ar 65 lasītājiem. Ilgus gadus bibliotēka atradās Puzes tautas namā jeb bijušajā Aizsargu namā. No 1979. gada oktobra ar kolhoza “Blāzma” gādību bibliotēka atrada mājvietu jaunās telpās zem viena jumta ar pamatskolu un kultūras namu.
Puzes pagasta bibliotēkas pakalpojumi pieejami jebkuram bibliotēkas lietotājam. Bibliotēkas uzdevumi pakalpojumu tālākā attīstībā ir veicināt lietotāju informācijpratību, organizēt pasākumus iedzīvotāju mūžizglītības, lasīšanas veicināšanai, literatūras popularizēšanai, organizēt dažādas aktivitātes lietotāju piesaistīšanai bibliotēkai. Tā kā bibliotēkas vislielāko apmeklējumu skaitu sastāda pamatskolas skolēni, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir uzlabot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas bibliotēkā.
Bibliotēka lietotājiem piedāvā dažāda satura daiļliteratūru, nozaru literatūru, grāmatas par psiholoģiju, filozofiju, vēsturi, sabiedriskajām zinātnēm u.c. Pieejamas dažādas enciklopēdijas, vārdnīcas. Atsevišķi izvietoti bērnu un jauniešu literatūras krājumi. Iekārtota Puzes pagasta novadpētniecības istaba.
2014. gada augustā bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.
Bibliotēkas vadītāja – Anda Lejniece.

Adrese: Bibliotēka, Puzes pag., Ventspils novads, LV-3613
Tālrunis: 20280667 (LMT)
E-pasts: puzesbiblioteka@inbox.lv
puzes.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2018.
Iedzīvotāji – 876
Lasītāji – 294
Izsniegums – 11454
Apmeklējums – 7097
Krājums – 8700

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā
 • 10 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • datubāzes – www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • 48 nosaukumu preses izdevumi
 • mapes par rakstniekiem, Latvijas vēsturi un kultūru, Ventspils novadu, Lībiešu krastu, ceļojumu piezīmes
 • senu sadzīves priekšmetu apskate
 • novadpētniecības materiāli
 • izstādes un tematiski pasākumi
 • starpbibliotēku abonements
 • konsultācijas darbam ar datoru un internetu

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēšana
 • laminēšana
 • dokumentu iesiešana

Darba laiks

Pirmdiena 09:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Otrdiena 09:30 – 12:00
12:30 – 19:00
Trešdiena 09:30 – 12:00
12:30 – 17:00
Ceturtdiena 09:30 – 12:00
12:30 – 17:00
Piektdiena 09:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdienā – slēgts!