Bibliotekārās darbības sākums Užavā: 1928. gada 27. aprīlī Užavas lauksaimniecības biedrība “Arājs” savā īpašumā ieguva Kultūras fonda bibliotēku: 620 sējumus – kopsummā par 1226.53 Ls. Visvairāk tika lasīta daiļliteratūra, un čaklākie lasītāji bijuši mācību iestāžu audzēkņi un laukstrādnieki.
Tagad Užavas bibliotēka ir Ventspils novada pašvaldības kultūras iestāde, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un bibliotēkas apmeklētājam. No 2003. gada tā atrodas pagasta centrā, blakus Užavas pamatskolai. Bibliotēku apmeklē trešā daļa pagasta iedzīvotāju un vairākums ir mācību iestāžu audzēkņi un studenti.
Par bibliotēkas aktivitātēm skatīt: https://twitter.com/uzavasbib
2014. gada augustā bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.
Bibliotēkas vadītāja – Dagnija Latiša.

Adrese: “Kalves”, Užavas pag., Ventspils novads, LV-3627
Tālrunis: +371 29366138 (LMT)
E-pasts: uzava.biblioteka@inbox.lv
uzavas.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2018.
Iedzīvotāji – 540
Lasītāji – 203
Izsniegums – 6666
Apmeklējums – 3200
Krājums – 5541

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā
 • 6 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • datubāzes – www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • 33 nosaukumu preses izdevumi
 • tematiskās mapes
 • literatūras un citas izstādes
 • tematiski pasākumi
 • jauno grāmatu dienas
 • novadpētniecības materiāli, mapes par pagasta vēsturi
 • informatīvās uzziņas par dažādiem jautājumiem
 • starpbibliotēku abonements

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēšana
 • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 08:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Otrdiena 08:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Trešdiena 08:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Ceturtdiena 08:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Piektdiena 09:00 – 15:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdienā – slēgts!