Bibliotekārās darbības aizsākumi Vārves pagastā rodami 1924. gadā.
Vārves bibliotēka atrodas bijušā bērnudārza telpās. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar jauniešu centru “Ligzda” un pagasta interešu klubiņu “Kalīzija”. Bibliotēkā darbojas arī savs lasītāju interešu klubiņš.
2014. gada augustā bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.
Bibliotēkas vadītāja – Inese Putere.

Adrese: “Rozītes”, Vārves pag., Ventspils novads, LV-3623
Tālrunis: +371 26633882 (LMT)
E-pasts: varve.biblioteka@inbox.lv
varves.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2018.
Iedzīvotāji (mikrorajonā) – 330
Lasītāji – 166
Izsniegums – 7027
Apmeklējums – 2846
Krājums – 5994

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā
 • 8 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • datubāzes – www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • 26 nosaukumu preses izdevumi
 • novadpētniecības materiāli, mapes par pagasta vēsturi
 • tematiskās mapes
 • literatūras un citas izstādes
 • tematiski pasākumi
 • jauno grāmatu dienas (vienreiz ceturksnī)
 • lasītāju interešu klubiņš
 • starpbibliotēku abonements

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēšana
 • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 10:30 – 17:30
Otrdiena 10:30 – 17:30
Trešdiena 10:30 – 17:30
Ceturtdiena 10:30 – 17:30
Piektdiena 10:30 – 17:30
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdienā – slēgts!