Ziņas

01. 09 19. Kurzemes Dzejas dienas Ventspilī

Rīga un Raiņa piemineklis no Kurzemes nav saredzams, bet dzejdaru un poētiski uzskaņotu būtņu Kurzemē ir gana. Kā apliecinājums tam ir Kurzemes Dzejas dienu ikgadējā norise kādā no Kurzemes pilsētām.

Viss aizsākās 1999.gadā, kad dzejnieka Olafa Gūtmaņa iedvesmotas, Kurzemes Dzejas dienu krustmātes Aijas Bumbieres radītas un Ventspils pilsētas atbalstītas notika pirmās Kurzemes Dzejas dienas Ventspilī. Un tā ik gadu dzejas cienīgā ritmā mainās Ventspils, Kuldīga, Talsi, Tukums, Saldus un Liepāja. Skatīt vairāk…

01. 09 Ances bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Ziedu izstāde “Uz skolu!”
 • Literatūras izstāde “Mana mūža dienas” – rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 140 Skatīt vairāk…

01. 09 Jūrkalnes bibliotēkas ziņas septembrī

Izmaiņas darba laikā

Sakarā ar bibliotēkas vadītājas piedalīšanos Latvijas bibliotekāru novadpētniecības konferencē Madonā no 20.-21. septembrim bibliotēka slēgta.

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Virši iezied atvasaru” – dzejniecei Lijai Brīdakai 85 Skatīt vairāk…

01. 09 Piltenes bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Ligitas Vaļukas fotoizstāde “Etno”
 • Literatūras izstāžu cikls un stends “Bibliotēkas kalendārs stāsta” – par ievērojamiem cilvēkiem – jubilāriem, atceres dienām, svētkiem, aktuāliem notikumiem septembrī Skatīt vairāk…

01. 09 Popes bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 140″
 • Literatūras izstāde “Akras manuskripts” – brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju 65 (līdz 19. septembrim) Skatīt vairāk…

01. 09 Puzes bibliotēkas ziņas septembrī

Izmaiņas darba laikā

  Bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma laikā bibliotēka līdz 8. septembrim slēgta.

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Ko lai es vēlos? Visa man ir gana, Debess un zeme, Un saule mūžam mana” – rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 140 Skatīt vairāk…

01. 09 Tārgales bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 140″
 • Literatūras izstāde “Tautsaimniekam, Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim 140″ Skatīt vairāk…

01. 09 Ugāles bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dzejniecei Lijai Brīdakai 85″ ciklā “Dzejas dienu jubilāri”
 • Novadpētniecības materiālu izstāde “Kureļa grupas bataljona komandierim Robertam Rubenim 100″ Skatīt vairāk…

01. 09 Usmas bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Rasmas Kolātes dāliju izstāde “Ziedēšanas prieks” (no 5.-8. septembrim)
 • Literatūras izstāde “Jānim Jaunsudrabiņam – 140″ Skatīt vairāk…

01. 09 Užavas bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dzīvi izjūtu kā gaismas mirkli” – dzejniecei Lijai Brīdakai 85
 • Literatūras izstāde lasītavā “Kas? Kur? Kad?”Latvijas 100-gadi gaidot Skatīt vairāk…