Ziņas

17. 05 Aicinām piedalīties Dzejas konkursā “Kur zeme, tur dzeja”!

Dzeju var iesūtīt ikviens dzejas cienītājs un autors, neatkarīgi no vecuma un pieredzes. Nav nozīmes, vai rakstāt klasisku dzeju, dzejisku prozu vai eksperimentālu dzeju – svarīga ir spēja aizkustināt. Atsūtiet mums savas dzejas paraugu (1-3 dzejoļus). Darbus vērtēs Ventspils bibliotēkas un Ventspils Jaunrades nama Jauno rakstnieku kluba pārstāvji.

Skatīt vairāk…

01. 05 Ances bibliotēkas ziņas maijā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Trimdas rakstniekam Alfredam Dziļumam 110″
 • Eiropas dienai veltīta literatūras izstāde “Mēs esam Eiropas Savienībā”
 • Mātes dienai veltīta literatūras izstāde “Es vēlos, māt, tev labus vārdus sacīt” Skatīt vairāk…

01. 05 Jūrkalnes bibliotēkas ziņas maijā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Trimdas rakstniekam Alfredam Dziļumam 110″
 • Literatūras izstāde “Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!”Māras Zālītes daiļrade
 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 43. kopa Skatīt vairāk…

01. 05 Piltenes bibliotēkas ziņas maijā

Izstādes

 • Fotogrāfiju izstāde lasītavā “Atskatāmies uz 2016. gadu – bibliotēka bildēs”
 • Literatūras izstāžu cikls un stends “Bibliotēkas kalendārs stāsta” – par ievērojamiem cilvēkiem – jubilāriem, atceres dienām, svētkiem, aktuāliem notikumiem maijā
 • Literatūras izstāde lasītavā “Muzeji iedvesmo” Skatīt vairāk…

01. 05 Popes bibliotēkas ziņas maijā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Raženā audze” – trimdas rakstniekam Alfredam Dziļumam 110
 • Literatūras izstāde “Eiropas diena”
 • Literatūras izstāde “Mātes diena Latvijā” Skatīt vairāk…

01. 05 Puzes bibliotēkas ziņas maijā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Es mīlu Latviju, es mīlu tās skaistumu”
 • Literatūras izstāde “Saplēstā krūze” – trimdas rakstniekam Alfredam Dziļumam 110
 • Literatūras izstāde “Kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās” – dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam 185 Skatīt vairāk…

01. 05 Tārgales bibliotēkas ziņas maijā

Izstādes

 • Bērnu zīmējumu izstāde “Mana mīļā Latvija”
 • Literatūras izstāde “Rakstniecei Ilzei Indrānei 90″
 • Mātes dienai veltīta literatūras izstāde “Mātes svētība” Skatīt vairāk…

01. 05 Ugāles bibliotēkas ziņas maijā

Izstādes

 • Pirmskolas izglītības iestādes “Lācītis” sagatavošanas grupiņas bērnu radošo darbiņu izstāde “Mana pirmā izstāde!” (līdz 22. maijam)
 • Literatūras izstāde “Rakstniekam Alfredam Dziļumam 110″ ciklā “Maija jubilāri”
 • Literatūras izstāde “Vēsturniekam Ādolfam Šildem 110″ ciklā “Maija jubilāri” Skatīt vairāk…

01. 05 Usmas bibliotēkas ziņas maijā

Izmaiņas darba laikā

 • Bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma laikā no 16. maija līdz 1. jūnijam bibliotēka slēgta; atvērta otrdien, 23. maijā, no plkst.10.00 -13.00.

Izstādes

01. 05 Užavas bibliotēkas ziņas maijā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Ar zemes mīlestību azotē” – rakstniekam Alfrēdam Dziļumam 110
 • Mātes dienai veltīta literatūras izstāde “Mātes mīlestības zelts staro visam pāri”
 • Literatūras izstāde “Klāt sējas laiks!” Skatīt vairāk…