Ziņas

10. 11 Ances bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta literatūras izstāde “Ai, tēvu zeme, tavu jaukumiņu” Skatīt vairāk…

10. 11 Jūrkalnes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Rakstniekam Ērikam Kūlim – 80”
 • Literatūras izstāde “Mistiski stāsti, biedējoši stāsti” Skatīt vairāk…

10. 11 Piltenes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Grāmatu izstāde un planšete lasītavā par novembra mēneša ievērojamiem cilvēkiem – jubilāriem, atceres dienām, svētkiem, aktuāliem notikumiem “Bibliotēkas kalendārs stāsta”
 • Literatūras izstāde “Sapņi un ilgas Ziemeļos” Skatīt vairāk…

10. 11 Popes bibliotēkas ziņas novembrī

Izmaiņas darba laikā: no 15. līdz 30. novembrim – bibliotēka slēgta.

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Mani spēka pīlāri” – rakstniecei Dainai Avotiņai 95 Skatīt vairāk…

10. 11 Puzes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Lāčplēša dienai veltīta novadpētniecības materiālu izstāde “Pužiņi pasaules karos”
 • Literatūras izstāde bērniem “Rūķītis Niķis un viņa draugi” – rakstniekam Ērikam Kūlim 80 Skatīt vairāk…

10. 11 Tārgales bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta literatūras izstāde “Latvijai”
 • Literatūras izstāde “Ciemos pie runča Franča” – dzejniekam Uldim Auseklim 70 Skatīt vairāk…

10. 11 Ugāles bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Mēneša jubilāri – rakstnieki Roalds Dobrovenskis, Daina Avotiņa, Mārtiņš Kalndruva, Ēriks Kūlis, Jurga Ivanauskaite”
 • Literatūras izstāde “Veļu laika mistērijas” Skatīt vairāk…

10. 11 Usmas bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta literatūras izstāde “Manai Latvijai ”
 • Literatūras izstāde “Rakstniecei Dainai Avotiņai 95” Skatīt vairāk…

10. 11 Užavas bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Bezgalīgas ir tikai debesis” – rakstniecei un dzejniecei Dainai Avotiņai 95
 • Literatūras izstāde “Nekas jau nebeidzas” – rakstniekam Ērikam Kūlim 80 Skatīt vairāk…

10. 11 Vārves bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta literatūras izstāde “Nāk rudens apgleznot Latviju”
 • Literatūras izstāde “Viena no Latvijas vēstures simts vērtībām” – literātam Aleksandram Čakam 120 Skatīt vairāk…