Tālajā 1922. gada septembrī Ziru pašvaldības sēdē tika nolemts ierīkot pagastā bibliotēku. Par šo lēmumu tika paziņots Valsts bibliotēkai un 1925. gadā Kultūras Fonds Ziru pagasta valdei piešķīra bibliotēku, kura sastāvēja no 501 grāmatu sējuma.
1989. gadā Zirās pagasta centrā uzcēla jaunu tautas namu, kurā mājvietu atrada arī bibliotēka. Pašreiz ēkā atrodas arī pagasta pārvalde, pasta nodaļa un kultūras nams.
Par bibliotēkas aktivitātēm skatīt: http://www.draugiem.lv/zirubiblioteka/
2014. gada augustā bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.
Bibliotēkas vadītāja – Linda Misiņa.

Adrese: “Saulgrieži”, Ziru pag., Ventspils novads, LV-3624
Tālrunis: 20232445 (LMT)
E-pasts: ziru.biblioteka@kdcentrs.net
ziru.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2018.
Iedzīvotāji – 476
Lasītāji – 168
Izsniegums – 5503
Apmeklējums – 2229
Krājums – 5703

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā
 • 6 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • konsultācijas un apmācības darbā ar informācijas tehnoloģijām un to resursiem
 • datubāzes – www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • 47 nosaukumu preses izdevumi
 • novadpētniecības materiāli, mapes par pagasta vēsturi
 • tematiskās mapes
 • literatūras un citas izstādes
 • tematiski pasākumi
 • starpbibliotēku abonements

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēšana
 • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Otrdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Trešdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Ceturtdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 18:00
Piektdiena 08:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdienā – slēgts!