Bibliotēka dibināta 1927. gadā, par pamatu ņemot Izglītības biedrības grāmatu fondu. No 1987. gada bibliotēka atrodas pagasta centrā pēc īpaša bibliotēkai radīta projekta celtā ēkā “Pūcītes”.
No 1995. gada bibliotēkā darbojas pagasta Dāmu klubiņš, kura aktivitātēs – izstādēs, literāros un tematiskos pasākumos, tikšanās, teātra izrāžu vai koncerta apmeklējumos – var iesaistīties visi bibliotēkas apmeklētāji. Ilgs sadarbības partneris bibliotēkai ir novadnieka, rakstnieka Herberta Dorbes muzejs “Senču putekļi”, ar kuru kopā tiek apzināta gan pagasta vēsture, gan katru gadu maijā atzīmēta Herbertdiena rakstnieka dzimtajās mājās “Zušos”.
2014. gada augustā bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.
Bibliotēkas vadītāja – Pārsla Bože.

Adrese: “Pūcītes”, Zlēku pag., Ventspils novads, LV-3617
Tālrunis: 63630117, 29479290 (LMT)
E-pasts: pucitesb@inbox.lv
zleku.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2017.
Iedzīvotāji – 506
Lasītāji – 158
Izsniegums – 2228
Apmeklējums – 2877
Krājums – 5800

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

  • kopēšana
  • datorizdruka
  • skenēšana

Darba laiks

Pirmdiena 10:00 – 18:00
Otrdiena 10:00 – 18:00
Trešdiena 10:00 – 18:00
Ceturtdiena 10:00 – 18:00
Piektdiena 10:00 – 18:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdienā – slēgts!