Zūru bibliotēka dibināta 1923. gada 9. aprīlī.
Zūru bibliotēka ir Vārves pagasta Zūru mikrorajona kultūras un informācijas centrs. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar bērnu rotaļu un attīstības centru “Tīne”, bērnudārzu “Zīļuks”, Zūru pamatskolu, Vārves novadpētniecības muzeju. Ir atsevišķi iekārtota telpa jauniešiem un novadpētniecības materiālu istaba. No 2009.gada bibliotēkā darbojas dāmu klubiņš “Dīvas”.
2014. gada augustā bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.
Bibliotēkas vadītāja – Mārīte Ķīvite.

Adrese: Zūras-7, Vārves pag., Ventspils novads, LV-3623
Tālrunis: +371 23373005
E-pasts: maritekivite@inbox.lv
zuru.biblioteka@ventspilsnd.lv

Uz 01.01.2019.
Iedzīvotāji (mikrorajonā) – 320
Lasītāji – 142
Izsniegums – 4928
Apmeklējumu skaits – 2222
Krājums – 5312

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi

 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • informācija par krājumu Ventspils reģiona kopkatalogā
 • 4 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • apmācības darbā ar informācijas tehnoloģijām un to resursiem
 • datubāzes – www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • 18 nosaukumu periodiskie izdevumi
 • novadpētniecības kartotēka un materiāli
 • bibliogrāfiskās uzziņas
 • izstādes un tematiski pasākumi
 • starpbibliotēku abonements
 • interešu klubiņš “Dīvas”

Bibliotēkas maksas pakalpojumi

 • kopēšana
 • datorizdruka
 • skenēšana
 • laminēšana

Darba laiks

Pirmdiena 09:00 – 16:00
Otrdiena 12:00 – 19:00
Trešdiena 09:00 – 16:00
Ceturtdiena 12:00 – 19:00
Piektdiena 09:00 – 16:00
Sestdiena Slēgts
 Svētdiena Slēgts

Mēneša pēdējā ceturtdienā – slēgts!