Nozaru literatūras jaunumi: jūnijs – II

JŪNIJS II, 2019

 

 TAUTAS MEDICĪNA

 

Java, Zane.  Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam. Zvaigzne ABC, 2019.

Grāmatā iekļauta noderīga informācija par ēterisko eļļu vēsturi un izmantošanas iespējām, kā arī sniegti vērtīgi padomi ēterisko eļļu kombinēšanā un daudzveidīgā lietošanā ikdienā. Zane Java grāmatas lasītājus iepazīstina ar eļļu izmantošanas metodēm un sniedz padomus aromterapijā, aromkosmetoloģijā un veselības uzlabošanā. Izdevumā atrodami ieteikumi, kā kopt seju, rokas, matus un ķermeni, kā izvairīties un mazināt gadsimta slimību – celulītu un pat kā pašu spēkiem izgatavot smaržas.

 

BOTĀNIKA

 

Pīrlesa, Veronika.  Kā nepiebeigt savu telpaugu : vērtīgi padomi telpaugu audzētājiem. Zvaigzne ABC, 2019.

Ko darīt, ja augs sāk nīkuļot un vīst?

Tad meklē padomu grāmatā “Kā nepiebeigt savu telpaugu”. Tajā uzzināsi:

* kāpēc sansevjēra vīst, kaut gan to tik čakli laisti;

* kāpēc lirveida fikusam pēkšņi nokrīt lapas;

* kur lai novieto juku;

* kā pēc noziedēšanas saglabāt Alpu vijolīti u.c.

DĀRZKOPĪBA

 

Kondratovičs, Rihards. Rododendri : Latvijas Universitātē izveidotās rododendru šķirnes.  LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Grāmatas autori piedāvā detalizētu apskatu par Latvijas Universitātē izveidotajām rododendru šķirnēm laika posmā no 1957–2017.

Rododendru ģints izpētes un selekcijas pirmsākumi Latvijā saistīti ar LU Botānisko dārzu, kas ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Latvijas Universitātes rododendru selekcionāru galvenais uzdevums ir radīt jaunas, skaistas un izturīgas, Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas brīvdabas rododendru šķirnes. Grāmata ir kā atskaite par sešdesmit gados padarīto. Grāmatā sniegti visu reģistrēto brīvdabas rododendru un siltumnīcas acāliju šķirņu detalizēti apraksti.

FINANSES

 

Jurušs, Māris. Nodokļi : mācību grāmata.  RTU Izdevniecība, 2019.

Grāmata sniedz ieskatu nodokļu būtībā un nodokļu piemērošanas pamatprincipos, ietverot gan nodokļu teoriju, gan praktiskos jautājumus. Tajā tiek apskatīta arī Latvijas nodokļu sistēma. Tā kā normatīvo aktu regulējums mainās bieži, grāmatā izpratnes vajadzībām doti vispārīgi piemēri, kas palīdz pēc būtības saprast, kā tiek rēķināti nodokļi.

Grāmata paredzēta gan RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studentiem, apgūstot studiju programmu “Muitas un nodokļu administrēšana”, gan citiem Latvijas studentiem un interesentiem par nodokļu jautājumiem.

 VĒSTURE

 

 

Segliņš, Valdis. Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē. Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2019.

Grāmata vēsta par būtisku seno ēģiptiešu dzīvesveida un reliģiskās pārliecības daļu, kas veidojās un nostiprinājās ilgstošā aizvēsturiskā laikposmā. Autors profesors Valdis Segliņš ir centies iespējami vispusīgi apskatīt seno ēģiptiešu maģiskos rituālus un burvju vārdus, ar tiem saistītās zināšanas dažādos senvēstures posmos. Darbs ir papildināts ar citātiem un norādēm uz pirmavotiem un paredzēts visiem, kuri interesējas par vēsturi, par sabiedrības priekšstatu veidošanos.

 

Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm. Madris, 2019.

 Caur gariem pārbaudījumu gadsimtiem septiņu ciemu apvienībā ietilpstošie ķoniņi prata saglabāt savu brīvību.

Agris Dzenis aplūko seno kuršu sabiedrību tās attīstībā un mijiedarbē ar Livonijas ordeni, vēlāk Kurzemes un Zemgales hercogistē. Krievijas impērijā, neatkarīgajā Latvijā, padomju okupācijas apstākļos.

Janīna Kursīte uzrakstījusi par ķoniņu īpašajām tradīcijām, viņu ciemu un uzvārdu izcelsmi, svētvietām, īpašajām atšķirības zīmēm un lietām.Liene Peniķe, ķoniņu pēctece, stāsta par savas dzimtas vēsturi.

Grāmatu ievada Ķoniņciema Atālmauļu māju saimnieces un ķoniņu garīgā mantojuma lietu uzturētājas Initas Peniķes ceļavārdi.