NOZARU LITERATŪRAS JAUNUMI NOVEMBRIS

                   Nozaru literatūra jaunumi

 

                                                                                       VĒSTURE

 

Filips, Toms. Cilvēki. Kā mēs visu sabojājām. Ekskurss vēsturē. Zvaigzne ABC, 2019

 

Aizraujošs ekskurss radošāko un katastrofālāko cilvēces kļūdu vēsturē. Mēs, cilvēki, pa šo zemi staigājam jau 70 tūkstošus gadu un esam sasnieguši augstu attīstības līmeni. Un laiku pa laikam mums izdodas daudz ko pamatīgi salaist dēlī. Tik smieklīgi cilvēces vēsturi vēl neviens nebija izstāstījis. Toms Filipss apraksta cilvēces oriģinālākos maldus ceļā uz nākotni – no pirmā primāta, kas, neveiksmīgi nokrītot no koka, salauza sprandu, līdz pat tam, kurš valda Baltajā namā. Visai droši var apgalvot, ka mēs kā suga, laikam ritot, prātā īsti neesam ņēmušies. Tāpēc nākamreiz, kad domāsiet, ka esat visu sabojājis, šī grāmata atgādinās: varēja būt vēl ļaunāk…

KATALOGĀ

 

 

 

Sakalaurs, Pēteris. To laiku uzdrīkstēšanās. SIA “Drukātava”, 2018

Šī grāmata veltīta tiem, kuri patiesi, dziļi un padziļināti pēta, salīdzina un izsaka savas domas par Neatkarīgās Latvijas tapšanu, dzimšanu un izveidošanu tajos tālajos gados. Tā ir neliels ieskats vēsturē, lai atcerētos un nedarītu pāri tiem, kuri kaldināja Latvijas neatkarību.

KATALOGĀ

 

 

Ivanovs, Aleksandrs. Latvijas Arheogrāfija. Latvijas Nacionālais arhīvs, 2019

Savā 100.jubilejā Latvijas Nacionālais arhīvs izdevis unikālu pētījumu, kas veltīts Nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanai, pētniecībai un popularizēšanai Latvijas teritorijā no 19.gadsimta līdz mūsdienām.
Grāmatu veido trīs daļas: pētījums par Latvijas arheogrāfijas attīstību, ieteikumi nacionālā dokumentārā mantojuma edīcijai un bibliogrāfija „Nacionālais dokumentārais mantojums publikācijās
”.

KATALOGĀ

 

 

Latvijai 100. Baltijas Ceļam 30.

Buklets, veltīts Baltijas ceļa trīsdesmitgadei.

 

 

 PSIHOLOĢIJA

 

Puriņš, Artis. Ieskaties sevī dziļāk. EZERROZES GRĀMATAS, 2019

 Laikā, kad dzīve norit vienā lielā, nemitīgā skrējienā, šī grāmata kalpos Tev kā atgādinājums tam, lai Tu uz mirkli apstātos. Ievilktu dziļu elpu. Sajustu sevi. Savas domas. Savas emocijas. Dzīvi un cilvēkus sev apkārt. Apzinātos to, ka viss, ko Tu redzi un uztver par realitāti, ir tikai un vienīgi Tavas iekšējās pasaules stāvoklis. Arta Puriņa domugraudi liks Tev aizdomāties par dažādām dzīves tēmām. Reizēm grāmatā lasītais sniegs atbildes. Reizēm raisīs jautājumus, uz kuriem atbildi varēsi atrast, tikai ieskatoties sevī dziļāk.

KATALOGĀ

 

 

 

BIOGRĀFIJA

 

 Ikaunieks, Antons. Ceļš uz  jūru.  SIA” Jūras Informācija”, 2018

 Jūra ir mūžiga. Mainās vienīgi kuģošanas metodes un kuģu tehniskais aprīkojums- no visparastākajām burām līdz mūsdienu kuģu modernajām tehnoloģijām.

 Grāmata domāta Latvijas jaunatnei, tiem, kam ir interese par jūrniecības izglītību, kas izjūt jūras aicinājumu, spēj saskatīt jūras pievilcību un ikdienas mainīgo krāšņumu.” (Autors Antons Ikaunieks)

KATALOGĀ

 

 

 

 

POLITIKA

 

Milevskis,Lūkass. Rietumu austrumi. Mūsdienu Baltijas aizsardzība no stratēģiskā viedokļa. Jumava, 2019

Grāmatā apkopota reģiona statēģiskā līdzsvara analīze, kas iekļauj iesaistīto valstu ģeopolitisko skatījumu, stratēģisko kultūru, militāro kapacitāti un plašāku drošības ievainojamību. Autors paredz reģiona potenciālo militāro mijiedarbību: atturēšana; Krievijas izvēle uzbrukuma stratēģijai; piekļuves liegšana; NATO atgriešanās teātrī; kara izbeigšana. “Rietumu austrumi” sniedz gan nepieciešamo kontekstu, gan teorētisko ietvaru, lai stratēģiski domātu par 21. gadsimtā ģeopolitiski nozīmīgo Baltijas reģionu.

KATALOGĀ

 

 

 

 

 

NOVADPĒTNIECĪBA

 

 

Radovics, Ainārs. Dubultu vēsture. Jūrmalu, 2019.

 Bagātīgi ilustrētajā lielformāta grāmatā ietverts plašs pētījums, kurā aplūkoti visdažādākie Dubultu vēstures aspekti no vissenākajiem laikiem līdz kūrorta uzplaukumam, skatītas satiksmes iespējas (diližanss, tvaikoņu laikmets, dzelzceļa izveide), reliģiskā un kultūras dzīve, arhitektūra, personības un dzimtas, izglītības iestādes, biedrību dzīve un daudzi citi jautājumi. 

KATALOGĀ

 

 

 

VESELĪBA

 

Batņa Vilde Aelita, Batņa Juris. Tauta, kas aicina pirtī Dievu. PIRTS SKOLA.  Lielzemenes, 2014.

 Grāmata un disks katram latvietim ir kā ceļvedis uz jaunām sajūtām pirtī. Šeit apkopotas grāmatas autoru pieredze un zināšanas par latvisko pirti. „Iekuriniet pirti, lai ar pirmajiem dūmiem, kas iziet skurstenī aiziet šaubas un neticība par pirts unikalitāti. Lai katra darbība caur pirti dod spēku, mīlestību un līdzsvaru. Latviskais pirts rituāls ir unikāls visā Pasaulē un mēs esam tauta, kam tas pieder.” Autori aicina apzināties savu seņču gudrību.

KATALOGĀ

 

 

KULINĀRIJA