NOZARU LITERATŪRAS JAUNUMI OKTOBRIS (II)

                                  Nozaru literatūra jaunumi    

 

                                                            POLITIKA

 

 

Franču pulkvežleitnanta Emanuela Diparkē atmiņas : misija Latvijā 1919–1920. Mansards, 2019

 

Grāmatu veido 1926. gadā Francijā publicēto Emanuela Diparkē memuāru fragmenti, kas pirmoreiz tulkoti latviešu valodā, plaši komentēti un ilustrēti ar fotogrāfijām no Latvijas muzeju krājumiem. Autora darbību un vēsturisko situāciju raksturojošus priekšvārdus sarakstījuši vēsturnieki Žiljēns Gelēns un Ēriks Jēkabsons

KATALOGĀ

                                                             EZOTĒRIKA

 

 

Račs, Andris. Ceļā uz mīlestību. Sieviete, vīrietis un zvaigznes.  Jumava, 2019

Šajā grāmatā ir ne tikai par mīlestību kā dievišķu puķi, bet vēl vairāk par to, kā ar šo brīnumaino ziedu apieties. Kā saprast tā dabu, kā to kopt, cik daudz saules vai ēnas tam sarūpēt. Mūsdienu pasaulē cilvēks praktiskā ziņā tīri labi spēj izdzīvot viens, līdz ar to attiecības un ģimene sāk iegūt jaunu, dziļāku jēgu. Kādam — vairāk emocionālu, citam — pat garīgu. Šī grāmata ir vēl viens ceļvedis attiecību veidošanai. Šoreiz — tālāku un tuvāku, bet vienlīdz noslēpumainu zvaigžņu valodā

KATALOGĀ

 

 

 

 

MENEDŽMENTS

 

 

Dubkēvičs, Lotārs. Organizācijas kultūra, klimats un radošums. RAKA, 2019

Grāmatā apkopota teorija un praktiski izmantojams materiāls, kas rosina veidot radošumam labvēlīgu klimatu ikvienā organizatoriskajā struktūrā. Autors atklāj, kas ir organizācijas kultūra, kādi ir tās tipi, kā zinātniski izprast, kas ir radošums un inovācijas, ar ko atšķiras organizācijas kultūra un organizācijas klimats, kāda ir organizācijas vadības loma klimata veidošanā 

KATALOGĀ

 

 

 

 

 NOVADPĒTNIECĪBA

 

Melluma, Aija. Slutišķi. Sādža pie Daugavas. Zinātne, 2019

 

Slutišķu vārds Latvijā kļuva plašāk pazīstams pirms 30 gadiem, kad sākās protesti pret Daugavpils HES celtniecību. Autore Dr. habil. geogr. Aija Melluma grāmatā ir centusies apkopot informāciju par Slutišķu sādžas un tās kultūrainavas veidošanos laika gaitā, balstoties uz zinātniskās izpētes materiāliem (arhīvu lietas, zinātnieku publikācijas vairākās paaudzēs, informācija senākos preses izdevumos u.c.). Vienlaikus pievērsta uzmanība kopainai par notikumiem vēstures gaitā Latgalē kopumā, to cēloņsakarībām un ietekmi uz Slutišķu sādžas veidošanos

KATALOGĀ

 

 

 PSIHOLOĢIJA

 

 

Blekija, Šerona. Dzīvot ar brīnuma izjūtu. Kā atklāt katras dienas burvību un veidot dzīvu saikni ar pasauli.

Lietusdārzs, 2019

Šajā grāmatā Šerona Blekija tieši un atklāti runā par to, ka mēs apzināti vai neapzināti alkstam pēc kaut kā, kas piešķirtu dzīvei vairāk jēgas, pēc jaunas izpratnes par to, kas esam un kāda ir mūsu vieta uz zemes. Autore dedzīgi un gudri atklāj, kur meklēt izeju no strupceļa: mums jāatgūst spēja ieraudzīt pasauli tādu, kādu to redzējām ar bērna acīm – brīnumainu, iespējām bagātu, dzīvības pārpilnu. Brīnuma izjūtas atgūšana ļaus atsevišķam cilvēkam saskatīt dzīves jēgu un cilvēcei rast saskaņu ar zemi

KATALOGĀ

 

Clear, James. Atomic Habits. An easy & proven way to build good habits & break bad ones. AVERY, 2019

 

No matter your goals, Atomic Habits offers a proven framework for improving–every day. James Clear, one of the world’s leading experts on habit formation, reveals practical strategies that will teach you exactly how to form good habits, break bad ones, and master the tiny behaviors that lead to remarkable results

KATALOGĀ

 

 

 

Šarma, Robins. Klubs “Plkst. 5 no rīta”. Avots, 2019

 

Leģendārais vadības mākslas un izcila izpildījuma eksperts Robins Šarma vairāk nekā pirms divdesmit gadiem izstrādāja koncepciju, kas, balstīta uz krasi atšķirīgu rīta rutīnu, ir palīdzējusi viņa klientiem paaugstināt produktivitāti, sasniegt vislabāko veselības stāvokli un nostiprināt rāmu attieksmi šajā nomācošajā sarežģītības laikmetā.
Šajā grāmatā, kas izmaina dzīvi un kuru autors ir rūpīgi radījis četru gadu laikā, atklāj agras celšanās paradumu, kas tik daudziem cilvēkiem palīdzējis sasniegt episkus rezultātus, tajā pašā laikā vairojot savu laimi, noderīgumu un dzīvīguma sajūtu

 KATALOGĀ

                                                                                  MĀRKETINGS

 

 

Kazaka, Olga. Pirmā PR grāmata. Tredsetter Publishing, 2019

 

“Pirmā PR grāmata” noteikti ir jāizlasa katram, kas grib saprast sabiedrisko attiecību pamatus un iegūt vienkāršu un iedarbīgu rīku kopu, ko uzreiz var likt lietā. Tā noderēs studentiem, preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem, mārketinga speciālistiem, uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem, kā arī publiskām personām un ierēdņiem, kuri saprot, ka lietpratīgas sabiedriskās attiecības viņiem palīdzēs gūt sekmes

KATALOGĀ

                                                                                  VALODNIECĪBA

 

Sīlis, Jānis. Trīs gadu desmiti Latvijas  tulkojumzinātnē 1984-2014. Ventspils augstskola, 2019

 

Monogrāfija “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē” ir fundamentāls pētījums par Latvijas valodnieku paveikto teorētiskajā un lietišķajā translatoloģijā – tiek aplūkotas teorētiskās un metodoloģiskās problēmās, raksturots viens no nozīmīgākajiem Latvijas tulkojumzinātnes vēsturiskās attīstības posmiem (1984–2014), kā arī tiek piedāvāts Latvijas tulkojumzinātnieku publikāciju bibliogrāfiskais korpuss, kurā fiksēti 160 autori ar vairāk nekā 1770 publikācijām

KATALOGĀ

 

 

 

 

                                                                                       VĒSTURE