Nozaru literatūras jaunumi

13. 04 Jaunumi – Aprīlis I

Aprīļa nozaru litratūras pirmajā daļā – Ekonomika, Datortehnika, Medicīna, Filosofija, Izglkītība, Audzināšana, Vēsture, Reliģija, Menedžments, Politika, Psiholoģija, Ģeogrāfija, Dārzeņkopība, Sports, Tiesības, Novadpētniecība.

Ekonomika

Anatolijs Prohorovs.  Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā un Igaunijā: tā ietekme uz uzņēmējdarbību, investīcijām, bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts ekonomisko izaugsmi: monogrāfija

Monogrāfijā tiek pamatots līdz peļņas sadales brīdim atliktā UIN ieviešanas lietderīgums. Šāda UIN maksāšanas sistēma Igaunijā pastāv kopš 2000. gada. Monogrāfijā ir veikta Igaunijas un Latvijas uzņēmumu uzņēmējdarbības aktivitātes un finanšu rādītāju, tiešo ārzemju investīciju apjomu un virknes makroekonomisko rādītāju salīdzinošā analīze laika periodam no 1996. līdz 2015. gadam. Tāpat ir aprēķināta iespējamā Latvijas IKP papildu pieauguma un budžeta nodokļu ieņēmuma papildu pieauguma prognoze gadījumā, ja Latvijā tiktu ieviests UIN atliktais maksājums. Monogrāfijā iegūtie rezultāti apliecina Dž. Keina (John Keynes) multiplikatora teoriju, P. Samuelsona (Paul Samuelson) multiplikatora-akceleratora un investīciju paātrinājuma teorijas, kā arī A. Lafera (Arthur Laffer) budžeta koncepcijas aktualitāti.

Datortehnika

Brian Bobbitt.  3D Printing Made Simple for Education

Ever wonder about how 3D printing can be used in the classroom? Many have, but many don’t quite understand the intricacies of 3D printing. 3D printing can make a profound impact on student learning and increase creativity levels exponentially. This guide explains what to look for in a 3D printer as well as how to integrate it successfully into the classroom. In addition, there are many tips and tricks on how to make the 3D printer run more efficiently. Many successful classroom project ideas have been included.

 

 

Eriks Šmits, Džareds Koens.  Jaunais digitālais laikmets : kā nākotnē mainīsies mūsu dzīve, valstis un bizness

Grāmatas “Jaunais digitālais laikmets” autori Eriks Šmits un Džareds Koens raksta: “Šī grāmata nav par ierīcēm, viedtālruņu lietojumprogrammām vai mākslīgo intelektu, lai gan katra no šīm tēmām tiks apspriesta. Šī grāmata ir par tehnoloģijām, bet vēl jo vairāk tā ir par cilvēkiem un cilvēku mijiedarbību ar tehnoloģijām, to ieviešanu savā vidē, pielāgošanos tām un to izmantošanu tagad un nākotnē visā pasaulē. Taču galvenokārt šī grāmata ir par to, cik svarīgi cilvēkiem uzņemties drošu vadību jaunajā digitālajā laikmetā. Lai cik plašas iespējas arī piedāvātu komunikāciju tehnoloģijas, to labā vai ļaunā ietekme ir pilnībā atkarīga no cilvēkiem. Aizmirstiet visas pasaciņas par to, ka mašīnas pārņems varu pasaulē. Nākotne ir tikai mūsu pašu ziņā.” “Jaunais digitālais laikmets” ir darbs, kas aicina ikvienu apstāties un padomāt, cik plašas ir tehnoloģiju radītās iespējas, vienlaikus atgādinot, ka tehnoloģijas rada, izstrādā un patērē cilvēks, un tikai no mūsu rīcības ir atkarīgs to saprātīgs un attaisnojams pielietojums.

Ron White.  How Computers Work : the evolution of technology

Take a trip through the neural pathways and vital organs of your personal computer with the newest edition of this long-standing bestseller. Glorious full color illustrations make even the most complex subjects easy to understand. Follow PC/Computing senior editor and computer expert Ron White as he shows you the cutting edge technologies, including the Internet, multimedia sound and video, Pentium processors, local bus architecture, Plug and Play, CD-ROM, digital cameras, color printing, and more in new chapters on the hottest, and coolest, PC components.

Medicīna

 

Andrejs Kurpatovs.  Uzveiksim asinsvadu veģetatīvo distoniju : veģetatīvā nervu sistēma

Mani pacienti bieži vaicā: “Vai asinsvadu veģetatīvā distonija vispār ir izārstējama?” Ir gadījumi, kad atbildu “Jā”, citreiz – ka tā vispār nav slimība. Pretrunas šeit nav – tā ir nevis slimība, bet gan nevēlamu ieražu kopums, un šo ieražu pārvarēšana ir iespējama. To pacientu pieredze, kuri atbrīvojušies no bailēm par savu veselību un aizmirsuši, ka viņiem kādreiz  bija “kaut kādas lēkmes”, pārvarējuši savu neirozi, to pilnīgi apstiprina. Mums ir pareizi jāsaprot, kas notiek ar mums, un jāapzinās sava loma notiekošajā. Ja runa ir par emocinālo stāvokli, domām un sava organisma darbības regulāciju, tad mūsu pašu loma šajās norisēs ir nepārvērtējama.

Filosofija

Elizabete Ozola.  Trīsdesmit rituāli veselībai, labklājībai, veiksmei

Visa radītā pasaule tās daudzveidībā sasaistīta ar redzamām un neredzamām saitēm.Viss, kas notiek cilvēka un cilvēces dzīvē, ir atbalss no senas pagātnes notikumiem pirms nedēļas, minūtes, sekundes. Tauriņa efekts vienmēr bijis un būs aktuāls ikvienam, tas ietekmē lielu un mazu tautu likteni.Jautājums kā saglabāt un dziedināt cilvēces nepārdomāto dar­ bību, domu, emociju sekas, mūsdienās kļuvis aktuālāks kā pirms simt, piecdesmit, divdesmit pieciem gadiem. Visos globālajos notikumos uz Zemes viss sākas no katra cil­vēka atbildības par sevi un savu dzīvi ne tikai savā, bet arī cilvēces priekšā, no pateicības lūgšanas par cilvēci, līdzcilvēkiem un sevi. Grāmatā piedāvātās lūgšanas autore saņēmusi dziļo meditāciju laikā. Autore iesaka lūgšanu saturu un struktūru izmantot  indivi­duālai iedvesmai personīgo lūgšanu un rituālu veidošanā.

Jūlija Pogrebinska.  Mūsu dzīves krāsas

Grāmata izskaidro dziļas un bieži vien nepavisam ne acīm redzamas izpausmes. Tā ir praktiska rokasgrāmata parastam lasītājam, kuras mērķis ir atvieglot dzīvi šeit un tagad. Parasti mēs uztveram krāsu kā gleznu, aizmirstot, ka, pirmām kārtām, tā ir enerģija. Krāsa – tās ir vibrācijas, kas (gribam mēs to vai nē) ietekmē mūsu reakciju un noskaņojumu, jo visa mūsu dzīve ir iekrāsota noteiktās krāsās. Šī grāmata dos jums intuitīvu un dziļāku izpratni par krāsu ietekmi uz mūsu stāvokli, attiecībām ar cilvēkiem un procesiem, kuru daļa mēs esam, dažkārt par to pat neiedomājoties. Nepretendējot uz brīnumu, gribētos ticēt, ka atklātība, ar kādu šī grāmata ir uzrakstīta, ļaus jums kļūt harmoniskākiem un laimīgākiem.

 

 

Ekharts Tolle.  Tagadnes spēks : ceļvedis uz garīgu apskaidrību

Lai dotos ceļojumā uz Tagadnes spēku, analītisko prātu un ego būs nepieciešams atstāt aiz sevis. No pašas pirmās nodaļas mēs pārceļamies citos augstumos, kur jūtama garīguma elpa. Kaut arī ceļojums ir grūts, Ekharts Tolle palīdz to veikt ar vienkāršas valodas palīdzību, stāstījumā izmantojot jautājumu un atbilžu formu. Vārdi šeit paši ir kā ceļazīmes. Lielākā daļa lasītāju ceļojuma laikā atklās daudz ko pavisam jaunu – ka mēs neesam mūsu prāts, ka ir iespējams atbrīvoties no psiholoģiskajām sāpēm un ka patiesais cilvēka spēks rodams, tikai padodoties Tagadnei. Mēs uzzinām arī to, ka ķermenis ir viens no ceļiem, kā iegūt iekšēju mieru, līdzīgi kā apkārt esošais klusums un telpa. Visus šos vārtus ir iespējams izmantot, lai ieietu Tagadnē pašreizējā mirklī, kurā problēmas nepastāv. Tieši šeit mēs rodam prieku un spējam iegūt savu patieso būtību. Tieši šeit mēs atklājam, ka esam pabeigti un pilnīgi. Ja spējat pilnībā pievērsties pašreizējam mirklim un soli pa solim doties Tagadnē un piedzīvojat tādas lietas kā iekšējo ķermeni, padošanos, piedošanu un Nesaredzamo, tad ceļu uz pārvērtību esat atraduši caur Tagadnes spēku.

Izglītība. Audzināšana

Aleksandrs Kalvāns.  Mēs – Latvijas patrioti! : raibie piedzīvojumi Sprīdīšu nometnē

Šī ir pirmā bērnu un jauniešu grāmata Latvijā, kas stāsta par skolēnu un viņu audzinātāju sadarbību ar Zemessardzi, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un jaunsargiem. Grāmatā stāstīts, kā nometnē bērnus māca darba tikumā, savas tēvzemes mīlestībā, kā audzina par Latvijas patriotiem ne vārdos, bet darbos. Pirmo reizi plašāka sabiedrība no šīs grāmatas uzzina arī par mūsu bērnu cildeno rīcību – rūpēm par neatkarīgās Latvijas NBS kara invalīdu – starptautiskās misijas dalībnieku. Viņš, bijušais NBS virsleitnants Ivo Vigulis, ir mūsu novadnieks – tagadējais Drabešu pagasta.

Vēsture

Viktors Suvorovs.  Spiegošanas pamati : kā strādāja visvarenākā un visnoslēgtākā 20. gadsimta izlūkošanas organizācija

Pavisam nesen, 20. gadsimta otrajā pusē, pastāvēja divas pasaules sistēmas: viena ar Amerikas Savienotajām Valstīm, otra ar Padomju Savienību priekšgalā. Rietumu spiegi gādāja Austrumu noslēpumus, Austrumu spiegi — Rietumu noslēpumus. Tagad pasaule sairusi daudzās patstāvīgās valstīs vai valstu grupās, kurām ne vienmēr ir brālīgas un labu kaimiņu attiecības, un tāpēc spiegi nekad bez darba nepaliks. Tā uzskata bijušais izlūkošanas virsnieks Viktors Suvorovs (īstajā vārdā Vladimirs Rezuns, 1947), vairāk nekā divu desmitu grāmatu autors. 99,99 procentus no visas informācijas mūsdienās satur internets. Kāpēc tad vajadzīgi spiegi? Atbilde ir vienkārša: lai iegūtu to 0,01 procentu informācijas, kas nav fiksēta nekādos dokumentos, nekādos datu nesējos. Tā ir vissvarīgākā un vissargājamākā informācija, kuras vērtība pārsniedz visu to, ko var sameklēt atvērtajos, pa pusei slēgtajos un pat slēgtajos, taču visviens nepietiekami drošajos avotos.

Pēteris Bolšaitis.  Latvijas klusie varoņi

Latvijas 20. gadsimta vēsturē ir vairākas lapaspuses, kas tā arī palikušas neatgrieztas un neizlasītas. Notikumi sekojuši cits citam tik ātri, ka nav bijis iespējams pat izskaitīt dramatisko notikumu upurus, nemaz nerunājot par viņu vārdiem un gadskaitļiem, jo jau pēc nākamā krasā pagrieziena lomas ir pilnīgi mainījušās. Upuri, ja vien izdzīvojuši, paši sprieduši tiesu pār citiem, bet iepriekšējā laika varoņi, dzīvie un mirušie, kļuvuši par tiesājamajiem. Šī grāmata stāsta par dažādiem civēkiem, kuri dzīvoši dažādās Latvijas vietās. Viņu dzīves ceļi tikpat kā nav krustojušies, bet paši to neapzinādamies, viņi bijuši domubiedri. Protams, ar šo grāmatu kluso varoņu tēma nav izsmelta. Patiesībā šis ir tikai pirmais solis ceļā uz mērķi meklēt un atrast tādu cilvēku vārdus, ar kuriem mūsu sabiedrība var lepoties. Tas nekas, ka viņi ir dzīvojuši un darbojušies pirms vairāks nekā pus gadsimta. Mūsu tautai jāapzina savi varoņi, jo viņu rīcība ir kā saknes Latvijas sabiedrības šodienai un nākotnei

Reliģija

Zaratustras Dziesmas

Vienotās Tikumiskās apgaismības mācības atsevišķo fragmentu izvēli nav noteikušas tikai mūsu simpātijas vien, bet arī vēlēšanās iepazīstināt lasītājus ar latviešu valodā mazāk zināmiem Skolotājiem un viņu Mācībām. Piedāvājam vienu no pasaules kultūras mantojuma dārgumiem – senās āriešu pravieša Zaratustras garīgo himnu – gātu – pirmo tulkojumu latviešu valodā. Zoroastrisms ir pati senākā no lielajām atklāsmes reliģijām, kas tieši vai netieši ir atstājusi uz cilvēci lielāku iespaidu nekā jebkura cita ticība.Tās dibinātājs – pravietis Zaratustra mācīja, ka cilvēks ir atbildīgs par savas dvēseles likteni un kopā ar citiem – par visas pasaules likteni.

 

 

Liks Lannuā.  Visumazais

Reiz pavasara dienā kāds ceļinieks atstāj Nazareti un dodas uz Ain Karemu Jūdas kalnos. Viņš seko Marijas pēdās, kad tā reiz devās pie savas māsīcas Elizabetes. Autora pārdomu vadmotīvs ir Apmeklēšanas notikums. Šī ceļojuma laikā viņš apcer topošas dzīvības noslēpumu tā bioloģiskajā, psiholoģiskajā un garīgajā kopumā un VISUMAZĀ, Mātes klēpī apslēptā Jēzus atklāsmes gaismā. Grāmata, ko var lasīt kā pienācīgi dokumentētas, precīzas un saistošas ceļojuma piezīmes. Īpaši tā sajūsminās māmiņas un sievietes, kuras par tādām vēl tikai kļūs, kā arī visus, kuri mīl dzīvi kopš mātes klēpja.

 

 

Sadhguru.  Dzīve un nāve vienā elpas vilcienā : garīgās mācības dzīves ceļā

Jau senatnē cilvēki tiekušies “dzīves” un “nāves” vietu ierādīt eksistences pretējos polos, alkstot vienas un baidoties no otras, tomēr nemitīgi mīņājoties starp abām. Ar savām neparastajām atklāsmēm, kuras sakņojas dziļā iekšējā pieredzē, Sadhguru atklāj, ka dzīve un nāve patiesībā ir vienas monētas divas puses. Pieņemot abas, spējam nokratīt pašu radīto ciešanu važas un kļūt brīvi. Grāmatā “Dzīve un nāve vienā elpas vilcienā” Sadhguru aicina uz patiesu nāves izprašanu un pieņemšanu. Šādi viņš palīdz arī pašā dzīves ceļā, jo, baidoties no galamērķa, miljoniem cilvēku visā pasaulē aizmirsuši vai pat nekad nav mācējuši vienkārši dzīvot. Autors sniedz arī praktiskus un dziļi garīgus padomus par to, kā pārvarēt ķermeņa, prāta un emociju mestos izaicinājumus mierpilnas un jēgpilnas dzīves aizvadīšanai.

Menedžments

Laila Kelmere.  Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana

Grāmatā, balstoties uz plašu normatīvo aktu analīzi un atores praktisko pieredzi, analizēts un aprakstīt kapitālsabiedrības likvidācijas process un tā ietekme uz grāmatvedības kārtošanu un finanšu pārskatu sagatavošanu. Līdztekus skatīts maksātnespējas process, likvidācijas procesā esošu kapitālsabiedrību mantas, prasījumu un sasitību novērtēšanas kārtība, uzrādīšana grāmatvedībā un kapitālsabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi, ņemot vērā 2017. gada sākumā spēkā esošās normatīvo aktu prasības kapitālsabiedrības likvidēšanai, grāmatvedības uzskaites organizēšanai un gada paŗskatu, kā arī citu finanšu pārskatu sagatavošanai, atklājot svarīgākās izmaiņas normatīvajos aktos un to ietekmi.

 Politika

Latvija Parīzes Miera konferencē 1919. gadā : delegācijas sēžu protokoli

Grāmata veidota Latvijas Nacionālais arhīva, Ārlietu ministrijas un Latvijas Arhīvistu biedrības sadarbībā. Izdevumā pārpublicēti rokrakstu paraugi no Latvijas delegācijas sēžu protokolu pierakstu klades – dekoratīviem vijumiem rotātas līniju burtnīcas, kurā ar melnu un lillā tinti protokolētas 113 sēdes visa 1919.gada garumā. Tās parakstījuši delegāti Jānis Čakste, Oļģerts Grosvalds, Jānis Seskis un citi. Lai gan Parīzes Miera konferencē Latvijai juridisko atzīšanu panākt vēl neizdevās, jo lielvaras vēl nogaidoši skatījās uz notikumu attīstību Krievijā, tas bija viens no svarīgākajiem soļiem ceļā uz atzīšanu divus gadus vēlāk. Gandrīz četrsimt lappušu biezā grāmata ļoti dzīvi ļauj sekot Parīzes konferences gaitai gandrīz gada garumā. Latvijas puse, protams, vēl pie galda netiek pielaista. Bet ar mums jau rēķinās.

Psiholoģija

Saki, kāpēc tā? : mazo bērnu lielie jautājumi

Ļoti bieži bērni vecākiem uzdod sarežģītus jautājumus, uz kuriem nav vienkārši atbildēt, bet nedrīkst arī neatbildēt. Kāpēc norisinās kari? Kā lai atrod draugus? Kāpēc ir jādalās ar citiem? Kāpēc jālūdz piedošana? Šī grāmata ļaus bērniem un viņu vecākiem pārdomāt svarīgus jautājumus un rast atbildes uz tiem. Grāmata domāta jaunākā skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem.

 Ģeogrāfija

Āris Birze.  Nebaidies = Don’t Be Scared : īstās piezīmes un kaila patiesība, klusējot ar sevi Rišiketā, Indijā

Āris 2015.gadā uzsācis piecu mēnešu ilgu piedzīvojumu un ceļojuma pa Indiju un Nepālu filmēšanu. Tu arī tapušas piezīmes viņa pirmajai grāmatai ‟Nebaidies / Don’t Be Scared”. Tagad Āris strādā savā tūrisma uzņēmumā ‟PostNos”, apgādā ‟Mansards” un biedrībā ‟SPIIKIIZI”. Āra dzīves misija: iedrošināt cilvēkus kļūt patstāvīgiem un uzņemties atbildību par savām izvēlēm, lēmumiem un rīcību. Grāmatas teksts publicēts paralēli latviešu un angļu valodā.

Dārzeņkopība

Dārza darbi mēness un saules ritmos

Grāmatā sniegta informācija par Mēness ritmu ietekmi uz augu augšanu un attīstību. Aplūkoti galvenie darbi, kurus ieteicams darīt noteiktu Mēness fāžu laikā. Ieteikumi sakņaugu, telpaugu un krāšņumaugu sēšanai, stādīšanai un kopšanai visa gada garumā saskaņā ar Mē­ness ceļu debesīs.

Sports

SynotTip virslīga 2016 : Latvijas futbola gadagrāmata

Biedrība ”Latvijas Futbola virslīga” izveidojusi aizvadītās sezonas gadagrāmatu ar nozīmīgākajiem statistikas datiem, sezonas notikumu aprakstiem, komandu sadaļām un daudzveidīgiem foto kadriem.

Tiesības

Latvijas tiesību sistēma : Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras docētāju kolektīvā monogrāfija

Šo darbu var uzskatīt kā tiesisko himnu nošu grāmatu, jo notis ir pamats jebkurai mūzikas izpausmei un formai. Grāmata ir mūsdienīgs pārskats pat Latvijas tiesību sistēmu visā tās daudzveidībā un pastāvībā, tanī pat laikā izmaiņu un attīstības procesā. “Latvijas tiesību sistēma” apkopo, apraksta un analizē fundamentālākos tiesību jautājumus un principus. Šo tiesību orķestri visās pamattiesībās un to grupās (gan civiltiesībās, gan starptautiskās tiesībās un krimināltiesībās), sniedzot priekšstatu par vispārējām un speciālām tiesību nozarēm, definējot to tiesību avotus, normas un tiesību zinātnieku viedokļus, kas veicina mūsu valsts tiesību sistēmas izpratni un sniedz atbildes uz izpratnei nepieciešamajiem jautājumiem. Atspoguļo to savstarpējo mijiedarību un kopējo skanējumu. Tiesību sistēmas orķestri ir savienojis autoru kolektīvs, kurš ir tikpat spilgts un ar lielisku skanējumu. Autoru starpā ir tiesību zinātņu doktori, tiesību zinātnieki, doktoranti un praktiķi juridisko profesiju daudzveidībā, piešķirot darbam ne tikai augstu akadēmisku izteiksmi, bet arī praktisko skaidrojumu. Autori, veidojot grāmatas izklāstu, katrā tiesību nozarē ir analizējuši gan pašmāju, gan ārvalstu tiesību zinātnieku izvirzītas atziņas. Latvijas tiesību juridiskā doma veiksmīgi savienota ar starptautisko un ES normu izklāstu, kas realizēts viegli uztveramā valodā. Autori izvēlējušies lakonisku, kodolīgu un ļoti precīzu izklāstu. Grāmatas adresāts ir jebkurš interesents, students, jurista palīgs, juriskonsults, jurists, persona, kurai tiesības nav vienaldzīgas.

Novadpētniecība

Ingrīda Štrumfa.  Ventspils grāmata : senie laiki : ordeņlaiki : hercogistes laiki : cara laiki

Ventspils muzeja vēsturniece Ingrīda Štrumfa vairākus desmitus gadu apkopojusi gan atmiņu stāstus, gan muzeja arhīvus, un pilsētnieki saņem ilgi gaidīto izdevumu, kam izvēlēts vienkāršs nosaukums – “Ventspils grāmata”. 350 lappušu biezā grāmata atspoguļo hronoloģisku pilsētas vēsturi, un pēdējais šāds izdevums fiksēts vēl pirms Otrā pasaules kara.

 

 

24. 03 Jaunumi – Marts II

Marta nozaru litratūras otrajā daļā – Filosofija, Arheoloģija, Izglītība, Tiesības, Vēsture, Ģeogrāfija, Psiholoģija, Medicīna, Dārzeņkopība, Zooloģija, Uzture higiēna un Novadpētniecība Skatīt vairāk…

09. 03 Jaunumi – Marts I

Marta nozaru litratūras pirmajā daļā – Valodniecība, Izglītība un audzināšana, Vēstures zinātne, Psiholoģija, Socioloģija, Ģeogrāfija, Loģika, Botānika, Zvejniecība, Medicīna, un Biogrāfija Skatīt vairāk…

07. 03 Jaunumi – Februāris II

Februāra nozaru litratūras otrajā daļā – Psiholoģija, Tiesības, Valsts pārvalde, Reliģija, Sports, Zvejniecība, Uztura higiēna, Mikrobioloģiskā rūpniecība, un Ģeogrāfija. Skatīt vairāk…

06. 02 Jaunumi februāris – I

Februāra nozaru litratūras pirmajā daļā – Novadpētniecība, Politika, Menedžments, Arheoloģija, Medicīna, Kosmētika, Vēsture, Izglītība/audzināšana Skatīt vairāk…

01. 02 Jaunumi janvāris – IV

Janvāra nozaru literatūras jaunumu ceturtajā daļā – Filosofija, Psiholoģija, Izglītība/audzināšana, Ģeogrāfija, Mājturība, Vēsture, Dārzeņkopība. Skatīt vairāk…

01. 02 Jaunumi janvāris – III

Janvāra nozaru literatūras jaunumu trešajā daļā – Uzņēmumu organizēšana un pārvalde, Sports, Valodniecība, Datortehnika. Skatīt vairāk…

31. 01 Jaunumi janvāris – II

Janvāra nozaru literatūras jaunumu otrajā daļā – Valsts pārvalde, Etnogrāfija, Zooloģija, Medicīna, Elektrotehnika, Mājturība. Skatīt vairāk…

31. 01 Jaunumi janvāris – I

Janvāra nozaru literatūras jaunumu pirmajā daļā – Filosofija, Psiholoģija, Reliģija, Sabiedriskās zinātnes, Politika, Ekonomika. Skatīt vairāk…