Nozaru literatūras jaunumi

12. 12 Jaunumi Decembris – I

DECEMBRIS I

TIESĪBAS

 

1

Bojārs, Juris. Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

 

Izdevums ir autora “Starptautisko privāttiesību” 5.sējums, kura centrā ir 1980.g. ANO“Konvencija par starptautiskās preču tirdzniecības kontraktiem”  un tās precedentu  tiesību izpēte.

 

2

Mantrovs, Vadims. Apdrošināšanas tiesības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

 

Grāmata pamatā koncentrēta uz vispārīgajiem apdrošināšanas tiesību jautājumiem. Tajā uzsvars likts uz apdrošināšanas līgumtiesībām, pārapdrošināšanu un speciālajiem apdrošināšanas veidiem. Grāmata palīdzēs izprast apdrošināšanas tiesību būtību, pamatprincipus un regulējumu.

POLITIKA

 

3

Latvijas valsts dibinātāji. Rīga, 2018

 

Biogrāfisku eseju krājums par Latvijas Tautas  padomes 39 locekļiem, kuri 1918.g. 18.novembrī  pasludināja neatkarīgu Latvijas Republiku. Esejās tuvplānā  atainota Latvijas valsts dibinātāju politiskā un sabiedriskā darbība valsts tapšanas laikā.               

EKONOMIKA

 

4

Pīlēns, Uldis. (mans) uzņēmēja kods.  Rīga: Zvaigzne ABC, 2018

 

Grāmata iezīmē kaut ko līdzīgu nojausmai uz tev tik svarīgo jautājumu: kā kļūt veiksmīgam? Tā ir par drosmi, disciplīnu, pacietību, radošumu, spītību, brīvību, laimi un atbildību visa mūža garumā.

 

5

Pauli, Gunters. Zilā ekonomika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018

 

Autors lasītājiem atklāj, kas slēpjas aiz acīm redzamā. Viņa mērķis ir atmodināt uzņēmēja garu ikvienā cilvēkā un mudināt saskatīt vietējo apstākļu un resursu sniegtās iespējas, kas garajā evolūcijas ceļā ir izveidojušās dabā.

 

 

6

Biznesa pamatu uzbūve. Rīga, 2018.

 

Mēs spējam izveidot to, ko jau esam iepriekš darījuši, atliek tikai noticēt tam, kas rodas prātā. Un bizness ir veids kā mūsu vērtības nodot  plašākai pasaulei, jo tādā veidā mēs uzņemamies atbildību par saviem vārdiem un rīcību. Cilvēks rada visu pats savā dzīvē.

RELIĢIJA

 

7

Linde, Māris. Indija un budisms. Rīga, 2018

 

Baltu valodas un to sakritības ar sanskritu pētniecība nav tikai valodniecibas nozare – tā stiprina arī baltu nacionālo garu. Baltiem cīņu un pārbaudījumu laikā ir liels vēsturisks uzdevums – atgūt savu vēsturi un vietu pasaules kultūrā, palīdzēt atdzimt prūšiem kā tautai un valstij un turpināt ceļu, kas dzejiski nodēvēts par “Saules mūžu”.

 

VĒSTURE

 

8

Latvijas leģendas. Rīga: Jumava, 2018

 

Stāstu krājums iznāk jau astoto gadu. Tās ir leģendas par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku. Visa pamatā ir cilvēks. Un kultūras pilns cilvēks ir varens. Leģendu idejas autors ir Andrejs Ēķis.

 

9

Linde, Māris. Kari, kaujas, karavīri.  Rīga, 2018

 

Nekas tā nedzen uz priekšu tehnoloģijas kā karš! Šī militārajām vajadzībām paredzētā attīstība notiek visās jomās, bet šajā grāmatā mēs tai izsekosim lidmašīnu būvē, kas nu jau labu laiku pāraugusi sacensībā arī par kosmosa apgūšanu. Cīņas par gaisu un gaisā.

 

10

Studenti vēstures zinātnē. . Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

 

Pirmās starpdisciplinārās Latvijas jauno vēstures pētnieku konferences materiāli. Konferences referāti un krājums liecina, ka jaunos pētniekus visvairāk interesē lokālā tematika – Latvijas vēsture.

BIOLOĢIJA

 

11

Blekbērna, Elizabete; Epela, Elisa. Telomēru efekts. Rīga: Lietusdārzs, 2018

 

Grāmatā ir jauns skatījums uz cilvēku novecošanu. Viens no pašlaik dominējošajiem zinātniskajiem skatījumiem uz cilvēku novecošanu ir tāds, ka šūnas cieš no pieaugošiem bojājumiem, kuru rezultātā tās neatgriezeniski noveco. Bet kura DNS tiek bojāta un kāpēc? Visas atbildes vēl nav zināmas, bet norādes liecina par to, ka lielākais vaininieks ir telomēri.

MEDICĪNA

 

12

Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos. Rīga: Zinātne, 2018

 

Teorētiski praktiska rokasgrāmata, kurā izsmeļoši aprakstīta hronisko slimnieku aprūpe. Grāmatā atrodamas daudzas fotogrāfijas, shēmas un zīmējumi, kas palīdz viegli saprast un uztvert materiālu. Grāmata ir nenovērtējams atbalsts tuviniekiem, kuri aprūpē hroniskus slimniekus.

 

13

Seda, Mārja.  Mans aktīvais mazulis.  HELIOS izdevniecība, 2018

 

Grāmata sniedz uzmundrinājumu vecākiem un māca, kā atbalstīt bērniņu viņa pirmajā dzīves gadā, bet fotoattēlos autore kopā ar savu dēliņu demonstrē vingrinājumus mazuļiem. Šī grāmata var kļūt par psiholoģisku atbalstu vecākiem – tā atklāj, kā mierīgi un pareizi audzināt mazuli.

TEHNIKA

 

14

Kļaviņš, Inārs. Rīgas radiorūpnīca laikmeta griežos. Rīga: Raka, 2018

 

Stāsts par radio ražošanas pirmsākumiem Latvijas pirmajā neatkarības posmā, Rīgas radiorūpnīcas tapšanu un izaugsmi padomju laikā un radio ražošanas norietu.

 

DEJAS

 

 

 15

Spalva, Rita. Dejas kompozīcija. Rīga: “Zinātne”, 2018

 

Monogrāfijā apkopota, sistematizēta un analizēta informācija par dejas kompozīcijas struktūru un tās saturu, radošo procesu, kompozīcijas tehniku un paņēmieniem. Teorija, praktiski piemēri.

 

Plaukta indekss: DEJAS (793.3)

 

MŪZIKA- LATVIEŠU MŪZIKA

 

 

 16

Klotiņš, Arnolds. Mūzika pēckara staļinismā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944- 1953. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018

 

Turpinājums monogrāfijai- par desmit gadu laikposmu no sovjetiskās varas atjaunošanas Rīgā 1944. gadā līdz Staļina nāvei (1953). Pētījumā hronoloģiski izzināta Latvijas mūzika, publikas attieksme  politiskas un radošas nebrīves apstākļos. Skarti arī jautājumi par mūziķu pretošanos režīmam.

 

Plaukta indekss: Latviešu mūzika, 78 (474.3) (091)

 

MŪZIKA- LATVIEŠU MŪZIKA

 

 

 17

 

Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi. Jumava, 2018

 

Kopumā Ogres novadā aizsardzībā iekļauti 100 kultūras pieminekļi, no kuriem 29 ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi. 22 ir aeroloģijas pieminekļi. Grāmatā raksturots Ogres novada kultūrvēsturiskais mantojums.

 

Plaukta indekss: KULTŪRAS PIEMINEKĻI 719 (474.3)

ROKDARBI - AUŠANA

 

18

Slišāne, Annele. # 100dečiLatvijai.  Rīga, 2018.

 

Tekstilmākslas projekts #dečiLatvijai ir autores dāvana Latvijas dzimšanas dienā. 100 nedēļās noausti 100 deči. Stāsti latviešu un latgaļu valodā.

 

Plaukta indekss: AUŠANA 746 (474.3)

 

FOTOGRĀFIJA – LATVIEŠU FOTOGRĀFI

 

19

Brauns, Valdis. Taureņu deja. 2018

 

Kailfoto.

 

Plaukta indekss: 77.05 (474.3)

 

 

 

20. 11 Jaunumi Novembris – I

NOVEMBRIS 2018

 

PSIHOLOĢIJA

 

 

 1

 

Repule, Iluta.  Atbrīvošanās. 2018

 

Šī ir praktiska rokasgrāmata ar speciāliem psiholoģiskiem vingrinājumiem, kuri palīdzēs Jums ieraudzīt, kā mainās domāšana un apziņas stāvoklis.

 

 2

 

Nīkvista, Šona.  Nost ar perfekto! : vienkāršākas, jēgpilnākas dzīves meklējumos. Jumava, 2018.

 

Šo grāmatu lasot, pat tie, kam šķitis, ka viss ar viņu dzīvi ir ideālā kārtībā, atradīs nelielas paralēles ar sevi, savām ikdienas situācijām un sāks uzdot jautājumus — kāpēc gan tā un kā to labot.

Savukārt tiem, kas sajutuši nemieru vai nejūtas laimīgi savā ikdienā, tikai nespēj saprast, kāpēc, šī grāmata varētu būt lielisks ceļvedis pie sevis un neskaitāmām atbildēm. Nav jāatmet savas ambīcijas, vēlmes un karjera, lai iegūtu mierīgāku dzīvi. Nav jāatsaka pasākumiem un pilnvērtīgai, dzīvespriecīgai dzīvei, lai iegūtu vienkāršāku, mierpilnāku ikdienu. Patiesībā viss ir daudz vienkāršāk — šajā brīdī, nevis perfektā idejā par to!

 

 

 

 3

Collin, Catherine. The Little Book of Psychology. Penguin Random House, 2018.

 

The Little Book of Psychology clearly explains more than 100 groundbreaking ideas in this fascinating field of science. How does the brain remember faces? What makes us choose one decision over another? Where does language come from?

 

 

 

EZOTĒRIKA

 

 

 4

 

Renārs, Gērijs R.  Visuma pazušana : atklāta saruna par ilūzijām, iepriekšējām dzīvēm, reliģiju, seksu, politiku un piedošanas brīnumu. Madris, 2018.

 

Gērijs R.Renārs ir dzimis Masačūsetsas štata ziemeļu piekrastē, kur kļuva par veiksmīgu profesionālu ģitāristu. Harmoniskās konverģences laikā 1987.gadā viņš izdzirdēja aicinājumu un pavērsa savu dzīvi citā virzienā. 90.gadu sākumā viņš pārcēlās uz Menu, kur piedzīvoja spēcīgu garīgo atmodu.

Grāmatu “Visuma pazušana” viņš lēnām un rūpīgi rakstīja vairāk nekā deviņus gadus. Mūs gaida atklāta saruna par ilūzijām, iepriekšējām dzīvēm, reliģiju, seksu, politiku un piedošanas brīnumu.

 

 

RELIĢIJA

 

 5

 

Makfilamijs, Daidzujs.  Budisms būtībā. Zvaigzne ABC, 2018.

 

Grāmata iepazīstina ikvienu labas gribas cilvēku ar budisma skatījumu uz nāvi, labo un ļauno, dzīves jēgu, atdzimšanu, meditācijas praksi, reliģiju bez Dieva un dzīvi ārpus nemitīga vāveres riteņa. “Budisms būtībā” atklāj pamatprincipus, ko ikdienā izdzīvo ikviens praktizējošs budists, un tādējādi ļauj izprast, kā tas ir – dzīvot kā budistam.

 

VĒSTURE

 

6

Linde, Māris.  Zeme zem ziemeļu zvaigznēm : Somijas jaunāko laiku vēsture. Gustavs Mannerheims. Sava grāmata, 2018.

 

Grāmata par mūsu kaimiņu zemes – Somijas, jaunāko laiku vēsturi. Tajā, pirmo reizi, lasītājs tiek iepazīstināts ar slavenā somu karavadoņa un valstsvīra – Karla Gustava Emīla Mannerheima autobiogrāfiju.

 

 

 

 

 

 7

 

Keitels, Vilhelms, 1882-1946.  Pārdomas pirms nāvessoda. Ašurbanipals, 2018.

 

 

Vilhelms Keitels – OKW- vācu vērmahta virspavēlniecības komandieris. Pēc otrā pasaules kara, viņš tika apsūdzēts kara noziegumos un Nirnbergas tribunāls piesprieda viņam nāves sodu. Lai aizdzītu drūmās domas gaidot nāessoda izpildi Keitels raksta savas atmiņas. Šājās atmiņās Keitels apraksta savu lomu otrā pasules jara notikumos un daudzus apsketus, kas plašākam lasītāju lokam nav zināmi.

 

 

 

 

 

NOVADPĒTNIECĪBA

 

 8

 

Kursīte, Janīna. Daugavpils novads : vietas vērtība. Zinātne, 2018.

 

Krājuma pamatā – 2016. un 2017. gada vasarā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu kopīgās mutvārdu vēstures un folkloras ekspedīcijās Daugavpils novadā ieraudzītais, sajustais un izpētītais. Lai gūtu dziļāku un plašāku ieskatu, piesaistīti arī pētnieki, kuri nepiedalījās lauka pētījumos, bet kuru zinātnisko interešu lokā ir norises Daugavpils novadā.

 

 

 

 

 

 

 9

 

Īskalns, P.A.  Staburags : Latvijas teiksmainā senvieta un Vadonis pa Staburaga kūrortu. Grāmatu tirdziņš, 2018.

 

Staburaga izcelšanās vēsture un Staburaga senvietas vēsturiskais apskats; Staburaga parka raksturīgie augi un dzīvnieki; Daugava pie Staburaga; Staburaga kūrorta izveidošanas projekts nākotnē; Staburaga teritorijas plāns; Vadonis pa Staburaga kūrortu un  dziesmas par Staburagu.

 

POLITIKA

 

 10

 

Tauriņš, Gunārs.  Mūsdienu demokrātija un aukstais karš. 2018.

 

Pētījums aptver pašreizējo demokrātijas krīzi un ASV un Krievijas auksto karu saistībā ar rusofobiju. ASV pasludina Krieviju, Ziemeļkoreju, Irānu un Ķīnu par draudu ASV drošībai un demokrātijai. ASV un Krievijas attiecības ir nonākušas strupceļā. Šeit būtisku vietu ieņem marksisma un sociālistiskās revolūcijas eksports uz Rietumiem padomjlaikā un demokrātijas eksports mūsdienās. Tas ir veicinājis demokrātijas mūsdienu krīzi.

 

 

MILITĀRĀ TEHNIKA

 

 11

 

Esserts, Modris.  Bruņutehnika Baltijā (1915 – 1941). Zvaigzne ABC, 2018.

 

Grāmatas autors neaprobežojas tikai ar Latvijas Republikas bruņutehnikas apskatu un analīzi, bet aplūko arī situāciju šajā jomā pirms Latvijas valsts izveides – Pirmā pasaules kara (Krievijas-Vācijas) frontē Baltijā, kā arī ieskicē Latvijas bruņutehnikas likteni pēc Latvijas okupācijas 1940. un 1941. gadā. Ievērojama grāmatas daļa veltīta mūsu kaimiņvalstu – Igaunijas un Lietuvas 20. un 30. gadu bruņutehnikas apskatam. Lasītājs gūs iespēju salīdzināt un izvērtēt kopīgās un atšķirīgās tendences šīs militārās jomas attīstībā visās trijās Baltijas valstīs.   

 

 12

 

Grēns, Elmārs. Nāves impērija : bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk. LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

 

Akadēmiķis Elmārs Grēns savā grāmatā raksta par šausminošu un slepenu shēmu, kurā PSRS laikos daudzi bija iesaistīti nāvējošu bioloģisko ieroču (baktēriju, vīrusu, toksīnu u.c.) radīšanā. Neskatoties uz 1972. gadā pieņemto ANO konvenciju par bioloģisko ieroču aizliegšanu un to iznīcināšanu, PSRS turpināja to pretlikumīgu un plašu radīšanu.

E. Grēns izmantojis informāciju no autoru grāmatām, kas atslepenojuši arhīvu dokumentus pēc PSRS sabrukšanas. Taču, kā liecina dati, nāves ieroču mašinērija eksistē arī pēc PSRS sabrukuma.

 

SOCIOLOĢIJA

 

13

 

Zelče, Vita. Latvijas mediju vides daudzveidība. LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

 

Kolektīvā monogrāfija piedāvā Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās situācijas kopainu, akcentējot tās stiprās un vājās puses.

 

 14

 

Gereiša, Zīle Sandra.  Mediācija: jēdzieni, testi, lomu spēles. Tiesu namu aģentūra, 2018.

 

Mediācija kā alternatīvs domstarpību risināšanas veids arvien attīstās un nostiprinās arī Latvijā. Ideja par šādas grāmatas sagatavošanu radās, gatavojoties mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam un saprotot nepieciešamību pēc tāda mācību materiāla, kurā vienkopus ir gan teorētiskā informācija: uzdevumi par tiesisko regulējumu, jēdzienu un terminu skaidrojums, mediācijas dokumentu paraugi, gan arī praktiskie vingrinājumi, lomu spēles un to analīzes paraugs, ar kura palīdzību trenēt un attīstīt mediatora prasmes un iemaņas.

 

ZINĀTNE

 

 15

 

Mārtinsone, Kristīne; Pipere, Anita. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīgas Stradiņa universitāte, 2018.

 

Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un informācijpratību zinātnē. Monogrāfijā ietvertās tēmas ir aktuālas plašai mērķauditorijai visās zinātņu jomās.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APĢĒRBS

 

 

 16

 

Pīgozne, Ieva.  Latviešu apģērbs. Zvaigzne ABC, 2018.

 

Grāmata izseko apģērba attīstības gaitai vairāk nekā 1000 gadu garumā. Tā sniedz ieskatu Latvijas pamatiedzīvotāju apģērba vēstures galvenajos posmos līdz brīdim, kad no valkāšanas izzuda tradicionālais apģērbs, un ieskicē tautastērpa izveides norisi.

Grāmata ir labs pirmais ceļvedis tiem, kuri domā par sava tautastērpa izgatavošanu, kā arī palīgs jau pieredzējušiem tautastērpa valkātājiem.

 

 

 

 

 

 

PEDAGOĢIJA

 

 17

 

Līdaka, Jolanta.  Kur pazūd garumzīmes? RaKa, 2018.

 

Grāmatā apkopots mācību materiāls, kas palīdz bērniem atšķirt īsos un garos patskaņus, un palīdz izvēlēties tiem atbilstošus burtus.

 

 

ĢEOGRĀFIJA

 

 18

 

Latvijas 100 skaistākās vietas. Zvaigzne ABC, 2018.

 

 

Grāmata palīdzēs atklāt Latvijas daudzveidību un saskatīt tās unikālo un kolorīto raksturu. Izdevums piedāvā aizraujošu ceļojumu pa mūsu zemes skaistākajām, interesantākajām un iedvesmas bagātākajām vietām.

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCIKLOPĒDIJA

 

 

19

Ščerbinskis, Valters. Nacionālā enciklopēdija. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018.

 

 

Nacionālās enciklopēdijas sējums “Latvija” iekārtots tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības atjaunošanas.

Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi. Enciklopēdijai ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, diagrammas, tabulas).

 

 

TIESU IEKĀRTA

 

 

 20

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi, 2017. Tiesu namu aģentūra, 2018.

 

 

 

MĀRKETINGS

 

 

 21

 

Genadinik, Alex.  Marketing Plan Template & Example : how to write a marketing plan. 2015.

 

 

In this book, you get a marketing plan template and two examples of marketing plans. You also get practical advice on how to plan and fill out every section of a marketing plan document.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTS

 

 

 22

 

Coulthard, David. The Winning Formula. Blink, 2018.

 

Few people have made the transition from elite sportsperson to multi-faceted entrepreneur with as much skill, flair and success as Formula 1 driver David Coulthard. Winner of thirteen Grands Prix, Coulthard has also made his mark in hotel ownership, property, consultancy, film production and most famously media work, as lead TV pundit.

Coulthard provides a fascinating fly-on-the-wall insight into F1 but at the same time offers an invaluable guide to the business of sport and the sport of business.

 

 

 

DARBS

 

 

 23

 

Korčagins, Edgars.  Darba attiecības no A līdz Z : darba attiecību dokumentu paraugi : darba aizsardzības dokumentu paraugi : jurista skaidrojumi par darba tiesībām. SIA Info Tilts, 2018.

 

Grāmatā aplūkotas Darba likuma (ar tā jaunākajām izmaiņām) un citu darba tiesību normatīvo aktu prasības, darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesības un pienākumi, tajā ietverti darba attiecības un darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu paraugi, kuri izmantojami, darba attiecības dibinot, darba attiecību pastāvēšanas laikā un darba attiecības izbeidzot.

 

 

 

MŪZIKA – LATVIEŠU POPULĀRĀ MŪZIKA

 

24

 

Ruņģis, Ikars. Cietumsargs ar bungu kociņiem. Rīga: JUMAVA, 2018

 

Grupas “Pērkons” bundzinieks Ikars Ruņģis aprakstījis Latvijas valsts neatkarības atgūšanas gadu atmosfēru un tā laika līdzcilvēku rīcības motivāciju.

 

 

 

 

FOTOGRĀFIJA – LATVIEŠU FOTOGRĀFI

 

25 

 

Avetisjans, Georgs.  Homeland. Dzimtene. Rīga: Milda Books. 2018

 

Attēlotas vietas, kas saistītas ar atmiņām no Otrā pasaule kara laika līdz Padomju savienības norietam 1991.gadā. Grāmata veltīta grieķu- armēņu izcelsmes tēvam un mammai, Latvijas iedzīvotājiem Kaltenē un ārpus ciema robežām.

 

 

 

 

KINO – LATVIJAS KINOMĀKSLA

 

26 

 

Jauja, Zigmārs; Perevoščikovs, Jurijs; Uzulniece, Anita. Zudušos kinoteātrus meklējot. Padomju Rīgas kinoteātru vēsture. Rīga: Jumava, 2018

 

Par padomju Rīgas kinoteātru vēsturi, pirms kinoteātri kļuva par daļu no PSRS kinofikācijas sistēmas, kā ‘’dzīvoja’’ centrālajos projektēšanas institūtos radītie jauno kinoteātru tipveida projekti un kā 20. Gs. 90.gados kinofikācijas sistēma lēnām sabruka.

 

 

 

22. 10 JAUNUMI OKTOBRIS – II

OKTOBRIS II 2018

Skatīt vairāk…

16. 10 JAUNUMI OKTOBRIS I

OKTOBRIS I 2018

Skatīt vairāk…

01. 10 JAUNUMI SEPTEMBRIS II

SEPTEMBRIS II 2018

Skatīt vairāk…

13. 09 JAUNUMI SEPTEMBRIS I

Skatīt vairāk…

29. 08 JAUNUMI AUGUSTS II

Skatīt vairāk…

14. 08 JAUNUMI AUGUSTS I

Skatīt vairāk…

25. 07 Jaunumi jūlijs

Skatīt vairāk…

29. 06 Jaunumi jūnijs – II

Jūnija nozaru literatūras jaunumos – Arheoloģija, Biškopība, Dārzeņkopība, Filosofija, Ģeogrāfija, Izglītība, Medicīna, Mežsaimniecība, Psiholoģija, Sports, Valodniecība, Vēsture, Arhitektūra, Mūzika, Rokdarbi. Skatīt vairāk…