Nozaru literatūras jaunumi

14. 08 JAUNUMI AUGUSTS I

 

 

Celtniecība

img001

Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918 – 2018 Rīga: Grāmatas “Latvijas būvniecība 100 gados” fonds, 2018

Anotācija

Pirmajā sējumā ietverta informācija par ievērojamāko infrastruktūras objektu un ēku celtniecību, speciālistu izglītošanu un būvzinātnes attīstību Latvijā līdz 1940. gadam.  

   

img002

Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918 – 2018 Rīga: Grāmatas “Latvijas būvniecība 100 gados” fonds, 2018

Anotācija

Otrajā sējumā apskatīta nozares darbība okupācijas periodā Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam.

 

img003

Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918 – 2018 Rīga: Grāmatas “Latvijas būvniecība 100 gados” fonds, 2018

Anotācija

Noslēdzošajā, trešajā sējumā – celtniecība Latvijā pēc 1990. gada.

Ekonomika

img004

Liniņa, Iveta. Kā piesaistīt un noturēt pircēju. Rīga: Turība, 2018

Anotācija

Uzņēmējdarbības pamatā ir patērētāju vajadzību apmierināšana, kas nodrošina uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Šajā procesā starp uzņēmumu un patērētāju veidojas dažādas attiecības, bet abām pusēm ir konkrēts mērķis, ko no tām iegūt. Mazumtirdzniecībā jāizceļ četras teorijā pētītas un praksē izmantotas attiecību ar pircējiem vadības sistēmas.

 

img005

Krastiņš, Edmunds. Latvijas rūpniecība XIX – XXI gadsimtā. Rīga: Jumava, 2018

Anotācija

Grāmata veidota 4 daļās, kurās hronoloģiski aplūkota rūpniecības attīstība Latvijā dažādos laika posmos. Kopumā grāmatā analizēta rūpniecības attīstība Latvijas teritorijā vairāk nekā 200 gadu garumā, kad to ietekmējuši traģiskie un liktenīgie vēstures notikumi.

Ētika

img006

Feldhana, Šauntija. Laipnības skola. Rīga: Sauleja, 2018

Anotācija

Iedomājies savas vissarežģītākās attiecības. Iedomājies attiecības, kas ir labas, bet varētu būt lieliskas. Iedomājies par cilvēkiem, kuri tevi padara traku. Tu vēlies būt laipnāks un dāsnāks, taču reizēm tu esi tik noguris, “izspiests” un neapmierināts, ka… Turklāt, vai gan mazi darbi var radīt lielas izmaiņas? Var!

Ģeogrāfija

img007

Rusmanis, Sigurds. Vidzemes ezeru krastos. Rīga: Apgāds Mantojums, 2018

Anotācija

Bieži kāds no Latvijas ezeriem skatīts tikai no vienas vietas, neko nezinot par pārējo interesanto tā apkārtnē. Šī kultūrvēsturiskā grāmata dod iespēju tam apceļot apkārt tikai lasot, vai arī meklēt iespēju to citreiz iepazīt savām acīm. Te minēti kultūras un dabas pieminekļi, novadnieku dzīves un darbības vietas. Tiek dota iespēja pārdomāt, kas pamatā vietējām teikām, nostāstiem, kādi kuriozi notikumi nepazūd no ļaužu atmiņām, ko pieminēšanas vērtu atraduši dzejnieki un rakstnieki.

  

img008

Latvija. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018

Anotācija

Monogrāfija ir veltījums Latvijai simtgadē, kas teksta, tabulu, diagrammu, karšu un attēlu 800 lappusēs no A līdz Z stāsta par Latvijas ģeogrāfiju. Grāmatas saturs ir iespaidīgs – kopumā tā aptver 10 lielas nodaļas – “Latvijas teritorija”, “Ģeoloģiskā vide un resursi”, “Atmosfēra”, “Virszemes ūdeņi”, “Dzīvības sfēra”, “Iedzīvotāji un apdzīvojums”, “Saimniecības ģeogrāfija un Latvijas vieta pasaulē”, “Ainavas”, “Dabas daudzveidības un kultūrvēsturiskās vērtības” un “Latvijas ilgtspējīga attīstība”.

Kulinārija

img009

Bellersena Kvirīni, Kosima. Mājas kūpinājumi. Rīga: AS “Latvijas mediji”, 2018

Anotācija

Grāmatā tiks atrasti padomi un pārbaudīti ierosinājumi galvenajam: pamatu pamati par auksto, silto un karsto kūpināšanu; pareizs aprīkojums un kurināmais materiāls; vairāk nekā 200 neparastu un sen zināmu recepšu pirmklasīgu kūpinājumu baudījumiem – marinādes, sālījumi, mērces un piedevas.

Loģika

img010

Merlo-Pontī, Moriss. Uztveres fenomenoloģija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018

Anotācija

Autora oriģinālais devums balstās idejā par ķermeņa sajūtu orgānu lomu. Ideja ļāva viņam izveidot fenomenoloģisku metodi, kas spēlē galveno lomu ķermeniskās kustībās.

Medicīna

img011

Vikss, Džo. Slaids 15 minūtēs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018

Anotācija

Autors atklāj, kā mainīt tauku proporciju ķermenī, ēdot vairāk un trenējoties mazāk. Grāmatā iekļautas 100 garšīgu, uzturvielām bagātu, ātri pagatavojamu ēdienu receptes un mērķtiecīgi izvēlēti augstas intensitātes intervālu treniņa vingrojumi. Kombinējot pareizu uzturu ar atbilstošiem vingrojumiem, tauki sadeg, un ķermenis kļūst slaids un vingrs.

Muzeji

img012

Latvijas gadsimts. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018

Anotācija

Izstāde “Latvijas gadsimts” ir Latvijas muzeju kopīgs veltījums valsts simtgadei, kurā vienkopus apskatāmas izcilas Latvijas muzejos saglabātas vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Tās atspoguļo Latvijas valsts vēsturi simts gadu garumā.

Politika

img013

Lerhis, Ainārs. Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu jautājumā 1940.-1991. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018

Anotācija

Krājumā ievietoti pasaules valstu dokumenti par šo valstu nostāju Baltijas valstu jautājumā no 1940. gada jūlija līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanai 1991. gada 21. augustā un neatkarības starptautiskajai atzīšanai 1991. gada augustā – septembrī.

  

img014

Rubīna, Maija. Varas gaiteņu iekšpusē. Rīga: Jumava, 2018

Anotācija

Grāmata pirmoreiz paver skatu uz norisēm varas gaiteņu iekšpusē pašvaldību līmenī, atainojot varas strukturēšanos, savstarpējās cīņas, intereses un to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas problēmām un risinājumiem sevišķi jutīgajā — komunālajā — jomā, kas aptver gan mājokļa, gan energoapgādes un ūdensapgādes, gan sociālos jautājumus.

Psiholoģija

img015

Ancāne, Guna. Vecākiem. Par sevi un bērniem. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Anotācija

Atziņu un ieteikumu krājums, lai bērns augtu vesels un laimīgs. Šis izdevums ir profesores un grāmatas autores ilggadējā pieredzē uzkrāto atziņu krājums, ko profesore dāvina Latvijas valsts iedzīvotājiem Valsts simtgadē.

Reliģija

img016

Grīns, Anselms. Klusums dzīves ritmā. Rīga: Madris, 2018

Anotācija

Ir daudz vientuļu cilvēku, daudzi palikuši vieni. Bet kā būtu, ja mēs apskatītu šo aspektu “būt vienam” no pretējās puses, apzinoties to kā priekšrocību, nevis žēlojoties un sērojot. Mēs taču nevaram vienkārši sēdēt un gausties par to, ka esam vieni vai jūtamies vientuļi. Jo atbilde ir, ka katram no mums ir dots laiks, lai varētu būt viens ar sevi pašu un izmantotu šo laiku savas dzīves sakārtošanai.

  

img017

Sievietes reformācijas ceļā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

Anotācija

Kristietības vēstures pētniecība mūsdienās arvien mēģina identificēt tēmas, kurām līdz šim nav pievērsta pietiekami liela uzmanība. Pie tādām pieder arī sieviešu kalpošanas vēsture kristietībā. Kolektīvā monogrāfija ir mēģinājums bagātināt Latvijas baznīcas vēstures pētniecību, iekļaujot sieviešu kalpošanas vēsturi kā vienu no šādām tēmām.

Socioloģija

img018

Volkovs, Vladislavs. Latvijas etnisko minoritāšu identitātes vērtības: starp normatīvismu un plurālismu. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018

Anotācija

Grāmatā atspoguļotas galvenās konceptuālās pieejas, kuras ir raksturīgas socioloģiskajai domai saistībā ar kolektīvās identitātes izpratni, un šajā kontekstā – arī ar etnisko minoritāšu identitātes izpratni.

Tiesības

img019

Načisčionis, Jānis. Administratīvās tiesības. Rīga: Turība, 2018

Anotācija

Ceturtais papildinātais pārstrādātais izdevums turpina svarīgāko administratīvo tiesību institūtu, tiesību kategoriju izpēti un analīzi, to savstarpējo mijiedarbību un atkarību.

Valsts aizsardzība

img020

Drošības policija (Latvija). Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību 2017. gadā. Rīga: Drošības policija, 2018

Anotācija

Drošības policija ir sagatavojusi publisko pārskatu par dienesta darbību 2017. gadā. Šā pārskata mērķis ir informēt par dienesta paveikto pagājušajā gadā, kā arī sniegt drošības policijas vērtējumu par aktuālākajiem un svarīgākajiem procesiem, kas ietekmēja mūsu valsts nacionālās drošības intereses.

Vēsture

img021

Čekisti un komunisti. Rīga: Apgāds Mantojums, 2018

Anotācija

Pirmoreiz atjaunotās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā šajā grāmatā vienkopus publiskoti daudzi simti vārdu, uzvārdu un tēva vārdu tiem ļaudīm, kas līdz pēdējam gan darbojās Latvijas PSR Valsts drošības komitejā kā štata darbinieki, gan piederēja pie padomju Latvijas augstākās nomenklatūras. Tātad – bija uzticamākie padomju valsts, okupācijas varas un komunistiskās sistēmas stutētāji un slaucēji vienā personā.

  

img022

Iļjina, Jeļena. Imperators Nikolajs II. Rīga: “Sol Vita”, 2018

Anotācija

Grāmatā, pamatojoties uz vēstures faktiem, pierādīts, ka pretēji mītam par Nikolaju II kā par vāju valdnieku, viņš ir bijis viens no spēcīgākajiem valdniekiem Krievijā.

  

img023

Ozola, Agrita.  Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss. Tukums: Tukuma muzejs, 2018

Anotācija

Izdevumā iekļautas kopumā 45 vēstules no astoņiem muzejiem Latvijā un līdzās ieskenētajiem oriģināliem, tie nedaudz aprakstīti un pievienoti vēstuļu autoru fotoattēli vai stāsti, papildināti ar zīmējumiem no izsūtīto dienasgrāmatām. Vēstules rakstījuši un saviem tuviniekiem un draugiem sūtījuši represētie Latvijas iedzīvotāji. Apkopotās bērza tāss vēstules rakstītas laikā no 1941. līdz 1965. gadam dažādās izsūtījuma vietās, daļai ļaužu vienkārši nav bijis nekā cita, uz kā rakstīt, tas arī bijis veids, kā tuvajiem aizsūtīt daļu no Sibīrijas dabas.

25. 07 Jaunumi jūlijs

Skatīt vairāk…

29. 06 Jaunumi jūnijs – II

Jūnija nozaru literatūras jaunumos – Arheoloģija, Biškopība, Dārzeņkopība, Filosofija, Ģeogrāfija, Izglītība, Medicīna, Mežsaimniecība, Psiholoģija, Sports, Valodniecība, Vēsture, Arhitektūra, Mūzika, Rokdarbi. Skatīt vairāk…

08. 06 Jaunumi Jūnijs

Jūnija nozaru literatūras jaunumos – Ekonomika, Kulinārija, Medicīna, Novadpētniecība, Reliģija, Tehnika, Valodniecība, Vēsture, Karikatūras, Kino, Kultūras vēsture, Māksla, Mūzika, Pilsētbūvniecība. Skatīt vairāk…

16. 05 Maija jaunumi

Maija nozaru literatūras jaunumos – Astroloģija, Ceļu satiksme, Dārzkopība, Ekonomika, Ģeogrāfija, Izglītība, Medicīna, Novadpētniecība, Psiholoģija, Sports, Tiesības, Transports, Vēsture, Vides aizsardzība, Zooloģija, Fotogrāfija, Māksla, Mūzika. Skatīt vairāk…

25. 04 Jaunumi Aprīlis – II

Aprīļa nozaru literatūras jaunumos – Bruņotie spēki, Datorzinības, Ekonomika, Etnogrāfija, Lauksaimniecība, Lietvedība, Medicīna, Politika, Psiholoģija, Reliģija, Socioloģija, Sports, Vēsture, Arhitektūra, Fotogrāfija. Skatīt vairāk…

04. 04 Jaunumi Aprīlis

Aprīļa nozaru literatūras jaunumos – Arheoloģija, Ģeogrāfija, Prese, Psiholoģija, Valodniecība, Vēsture, Glēzniecība, Kino. Skatīt vairāk…

28. 03 Jaunumi marts – II

Marta nozaru literatūras jaunumos – Dārzkopība, Ekonomika, Filosofija, Grāmatvedība, Ģeogrāfija, Kultūra, Medicīna, Politika, Psiholoģija, Vēsture, Arhitektūra, Māksla, Skatuves māksla, Tēlniecība. Skatīt vairāk…

13. 03 Jaunumi marts

Marta nozaru literatūras jaunumos – Ekonomika, ģeogrāfija, filosofija, kara lietas, medicīna, pedagoģija, politika, psiholoģija, reliģija, tiesības, transports, valodniecība, vēsture, zooloģija, arhitektūra, māksla, mūzika. Skatīt vairāk…

28. 02 Jaunumi februāris – II

Februāra nozaru literatūras jaunumos – Apdrošināšana, astroloģija, filosofija, medicīna, pedagoģija, psiholoģija, socioloģija, tiesības, vēsture, arhitektūra, glezniecība, māksla. Skatīt vairāk…