Bibliotēka bērniem un pieaugušajiem ar daudzpusīgu literatūras krājumu un plašu periodisko izdevumu klāstu, bezmaksas internetu, piekļuvi elektroniskajiem katalogiem un datubāzēm, dibināta 1948.gada decembrī. Bibliotēkā notiek kultūras un mūžizglītības pasākumi, izstādes, koncerti. Bibliotēkas ēkā darbojas arī Iedzīvotāju informācijas centrs un Digitālā centra Pārventas filiāle.

 
Adrese: Tārgales iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63680072
E-pasts: igeta.gredzena@ventspils.lv

JAUNĀKIE IZDEVUMI PĀRVENTAS BIBLIOTĒKĀ    LIETOŠANAS NOTEIKUMI