ALEKSEJA NAUMOVA GLEZNU IZSTĀDES "PASAULES PILSĒTAS" ATKLĀŠANA