DZEJAS DIENAS SĀKUMSKOLAS SKOLĒNIEM UN EKSKURSIJA AR KUĢĪTI "HERCOGS JĒKABS"