Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās