PASAKU ĶĒNIŅŠ CIEMĀ NĀK. RAKSTNIEKAM KĀRLIM SKALBEM-135