"Sveču diena - svecainīte, grabenīca, ziemas Māra"