Pasākumi un izstādes Bērnu bibliotēkā no 11. novembra

Bērnu bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, notiek tematiski pasākumi:

  •  Trešdien, 13. novembrī, plkst. 14.00 radošā  darbnīca „No latvju rakstu pūra lādes”. Darināsim svētku rotas.
  • Ceturtdien, 14. novembrī, plkst. 10.30 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums „Svētki Ziemeļvalstīs”.  Ciemos 2.pamatskolas 5-6.klases.

Apskatāmas izstādes:

  • Grāmatu izstāde „Simt divpadsmit tortes un viena svecīte…” A.Lindgrēnei 112. dzimšanas diena.
  • Grāmatu izstāde „Mums viņa ir visskaistākā Tik un tā…” /U.Stabulnieks/
Informācijai:
Līva Bērzkalne-Bērziņa
Ventspils bibliotēka
Bērnu bibliotēkas vadītājas p.i.
Tālr.: 63627361
liva.berzkalne-berzina@ventspils.lv

Nav neviena komentāra, esi pirmais!

Pievieno komentāruIesūtot un publicējot informāciju Ventspils bibliotēka, Jūs nododiet Ventspils bibliotēkai visas tiesības šīs informācijas izmantošanā. Ventspils bibliotēka patur tiesības dzēst komentārus. Jūsu e-pasts tiek izmantots tikai pārbaudes nolūkos, tas netiks izpausts.