Pasākumi un izstādes Gāliņciema bibliotēkā no 17. aprīļa

Gāliņciema bibliotēkā, Kuldīgas ielā 110, notiek tematisks pasākums:

 • Otrdien 18.aprīlī 9:00 Tikšanās bibliotēkā ar sociālās aprūpes nama “Selga” lasītājiem
 • Trešdien 19.aprīlī 9:00 “Mazais lasītājs ciemos nāk!” Lasīšanas veicināšanas pasākums  pirmsskolas vecuma bērniem
 • Trešdien 19.aprīlī 10:00 “No bērnudārza uz bibliotēku.”Bibliotēkā viesojas mazie lasītāji no PII “Bitīte”
 • Trešdien 19.aprīlī 16:30 “Grāmatu direktors.” Pasākuma viesis – Kuldīgas bērnu bibliotēkas vadītāja Inga Brūvere.Bibliotēku nedēļas ietvaros sveiksim čaklākos lasītājus pirmsskolas un skolas vecuma bērnu grupā.
 • Ceturtdien 20.aprīlī 15:00 “Stāstu laiks bibliotēkā. Velobraucēja stāsts.” Pasākuma viesis -  Raimonds Požarskis. Pasākums UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros

Apskatāmas izstādes:

 • Literatūras izstāde „Grāmatu jaunumi aprīlī”
 • Literatūras izstāde „Grāmatu jaunumi aprīlī bērniem”
 • Literatūras izstāde “Bez steigas izgaršojot rakstīto.Rakstniekam Andrejam Skailim – 90”
 • “Ak, pavasar, ak, pavasar!” Ventspils fotokluba “Moments” fotoizstāde
 • “Raibu raibie pirkstiņdarbi”. Ventspils pirmsskolas iestāžu audzēkņu radošo darbu izstāde
 • Literatūras izstāde “Gaiša nāca Lieldieniņa”
 • Literatūras izstāde “Laiks draudzībai, sapņiem un smiekliem. Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80”
Informācijai:
Iveta Skapste
Ventspils bibliotēka
Gāliņciema bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63624485
iveta.skapste@ventspils.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook