Pasākums 9.klašu audzēkņiem par jauniešu nodarbinātību

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils 3.decembrī organizē pasākumu 9.klašu audzēkņiem par nodarbinātību. Pasākums no plkst.9.40 līdz plkst.11.00 norisināsies Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2.

 Devīto klašu audzēkņiem mācību gada nobeigumā būs ne tikai jākārto pamatskolas beigšanas pārbaudījumi, bet arī jāpieņem  nopietns lēmums par to, kurā mācību iestādē turpināt mācības, kādu profesiju apgūt. Protams, ka jauniešu izvēli ietekmē ģimene, skolotāji, draugi un tas, kādi mācību priekšmeti labāk patīk un padodas, bet izvēli izdarīt var palīdzēt arī zināšanas par to, kādas profesijas ir darba tirgū vairāk pieprasītas, kādu atalgojumu var saņemt, apgūstot kādu no tām.  Svarīgi ir arī izlemt, vai turpināt mācības tehnikumā vai profesionālajā viduskolā, apgūstot amatu, vai turpināt mācības vidusskolā. Šajā gadījumā noteicošais faktors ir tas, ko jaunietis vēlas darīt pēc vidējās izglītības iegūšanas.

Pasākuma gaitā Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs Austris Galindoms iepazīstinās jauniešus ar datiem par Ventspilī pieprasītākajām darba vietām, atalgojumu, citiem ar nodarbinātību saistītiem statistikas rādītājiem.

Turpinājumā ar savu personīgo pieredzi profesijas izvēlē runās Emīls Anškens, sabiedriski ļoti aktīvs cilvēks, Latvijas Jaunatnes padomes prezidents, pārstāvis Eiropā un elektroinženieris, Ventspils Tehnikuma enerģētikas nozares pedagogs, metodiskā materiāla “PRAKTISKĀS MĀCĪBAS ELEKTROMONTĀŽĀ. PRAKTISKIE UZDEVUMI” autors, Ventspils Tehnikuma absolvents Alberts Kozlovs.

 EDIC Ventspils darbību finansē Eiropas Komisija.

 

           

Informāciju sagatavoja:
Vija Baško
EDIC Ventspils
Tālr.: 63623231
vija.basko@ventspils.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook