Piltenes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāžu cikls un stends “Bibliotēkas kalendārs novembrī”
 • Tematiska literatūras izstāde lasītavā “Latvija otrajā gadu simtā”
 • Literatūras izstāde abonementā “Klusā gaisma dvēselei” – rakstniekam Kārlim Skalbem 140
 • Pasaules filosofijas dienai 21. novembrī veltīta literatūras izstāde “Dzīves lielie jautājumi un atbildes”
 • Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 2018. gads”
 • Literatūras izstāde bērnu nodaļā “Latvijas stāsti”
 • V. Klešnika melnbalto fotogrāfiju izstāde bērnu nodaļā
 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 60. kopa

Pasākumi

 • Līdz 14. novembrim – makulatūras pieņemšanas akcija.
 • 11.-16. novembrī – Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Svētki Ziemeļos”.
 • 29. novembrī plkst. 15.00 – radoša nodarbība bērniem “Atradu ideju grāmatā”.
Antra Krauze
Piltenes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 25423839 (LMT)
piltenes.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook