Popes bibliotēkas ziņas oktobrī

Izstādes

  • Literatūras izstāde “Dzīves stāsti” – rakstniecei Norai Ikstenai 50
  • Literatūras izstāde “Gleznotājai Maijai Tabakai 80”
  • Literatūras izstāde “Rakstniekam Kārlim Skalbem 140”
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 64. kopa

Pasākumi

  • 12. oktobrī – lasītāju klubiņa „Kamene” dalībnieku pasākums “Starptautiskā putras diena”.
Steidzīte Cīrule
Popes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 28664184(LMT)
popes.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook