Prezentācija – “Aktuālā finansējuma piesaistes programmas”

Prezentācija – “Ventspils Biznesa atbalsta centrs”

Prezentācija – “Personas datu aizsardzības evolūcija”

Prezentācija – “ES finanšu nākotne”

Prezentācija – “Elektroenerģija transporta sistēmas attīstībā, elektromobiļi un to uzlāde”

Prezentācija – “Ar darbiniekiem saistītās nodokļu izmaiņas 2017. gadā”

Prezentācija – “Migrācija- drauds Eiropas vērtībām”

Prezentācija – “Kvalitatīvs klientu serviss”

Prezentācija – “Vai visi var būt uzņēmēji”

Prezentācija – “Sava produkta izveide”

Prezentācija – “Ārējais tūrisma mārketings”

Prezentācija – “No taupības politikas līdz augstākai dzīves kvalitātei Eiropā un Latvijā”