Sadarbībā ar bibliotēkām plāno ieviest klātienes parakstīšanos par Manabalss.lv iniciatīvām

manabalss

Sabiedrības iniciatīvu platforma Manabalss.lv sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju,  Latvijas Pašvaldību savienību un Kultūras ministriju 2019.gadā sākusi darbu pie pie sadarbības memoranda izveides, lai parakstīšanos par iniciatīvām padarītu pieejamu iedzīvotājiem bez digitālajām prasmēm vai piekļuves tehnoloģiskajiem rīkiem.

Iecerēts, ka iniciatīvas klātienē varētu parakstīt Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Kā sadarbības partnerus plāno piesaistīt bibliotēkas, kur iedzīvotājiem tiktu sniegts informatīvais un izglītojošais atbalsts.

Ideja par klātienes parakstīšanās iespēju radusies, ņemot vērā vairākus izaicinājumus – zemo datorprasmju līmeni iedzīvotājiem ārpus galvaspilsētas, zemo informētību par sabiedrības līdzdalības iespējām, ierobežoto pieeju internetam vai datoram, kā arī vecākās paaudzes vēlmi iesaistīties iniciatīvu parakstīšanas procesos.

Memoranda parakstītāji apņemas īstenot Latvijas pilsoņu iniciatīvu elektroniskās parakstīšanās iespēju paplašināšanu Latvijas reģionos, darot to pieejamu arī pilsoņiem bez digitālajām prasmēm. Šādi tiek stiprināta sabiedrības līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos un mazināta digitālā plaisa – viens no lielajiem mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem.

Organizācija Manabalss.lv aicina Latvijas pašvaldības turpināt dialogu par šādas sistēmas ieviešanu.

Portāls ManaBalss.lv ir sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var ievietot savu iniciatīvu un vākt parakstus tās nogādāšanai Saeimā.

Portāls Manabalss.lv darbojas no 2011.gada. Šajā laikā atbalstīta 31 iniciatīva.

Informācijai:
Kārlis Lithens
Ventspils Galvenās bibliotēkas
Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītāja p.i.
Tālr.: 63623231
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook