Tikšanās ar grāmatas “Lāču kalns’’ autori Lauru Vinogradovu Ventspils Galvenajā bibliotēkā

Laura2

Piektdien, 26. aprīlī, plkst. 17.00 Ventspils Galvenā bibliotēka aicina uz tikšanos ar rakstnieci Lauru Vinogradovu, kuras stāstu cikls ‘’Lāču kalns’’ šobrīd ir bibliotēkas lasītākās daiļliteratūras topa desmitniekā.

Grāmatas “Lāču kalns” sižets ir sasitīs ar dzimto ciematu Popi Ventspils novadā, kur gadsimtiem ilgi saimniekojuši muižnieki no Bēru dzimtas. Tā sastāv no trīs daļām – stāstiem par Okšu (līvu valodā – lācene), par Von Behru un Lāci.  Autore, iedvesmojusies no muižas apkaimes vēstures, stāstu ciklā risina jautājumus par cilvēka brīvību, sievietes lomu un statusu, attiecībām starp vīriešiem un sievietēm, un bērna nozīmi ģimenē.

Lai arī rakstniece jau vairākus gadus nedzīvo Popē, viņa atzīst, ka arvien ilgojas tajā atgriezties un priecājas, ka ciematiņš piedzīvo sabiedriskās dzīves renesansi. Agrāk aizaugušajā Popes estrādē notiek pasākumi, tajā skaitā – jau trīs gadus Popē notiek dziesminieku festivāls “VĀRTI”.

Pasākumā bibliotēkā varēs iegādāties grāmatu “Lāču kalns’’, no kuras ienākumiem tiks vērtas Saullēkta durvis jeb atjaunota aizmūrētā Popes muižas austrumu ieeja.

Grāmatas izdevējs ir sociālās uzņēmējdarbības platforma “Pope Hope Love”, kuru izveidojušas festivāla “VĀRTI” rīkotājas.

L.aura Vinogradova izdevusi arī stāstu krājumu “izelpas’’. “Es nevaru aizturēt elpu, un tieši tāpat nespēju sevī aizturēt stāstus. Vajag iz-elpot un vajag iz-stāstīt. Tikai tā var dzīvot. Tikai tā var ie-elpot un būt,’’ tā par rakstīšanas procesu izteikusies autore. Grāmatā ir astoņi stāsti par dzīvi un dzīvību, par tuviem cilvēkiem, par katras dienas nozīmīgumu.

Sākusi rakstīt laikā, kad mūžībā aizgāja brālis, un viņam sākusi veltīt vēstules.

Rakstniece debitējusi ar grāmatu bērniem “Snīpulītis no Snīpuļciema’’, ko izdeva “Zvaigzne ABC”. Bērnu auditorijai izdota arī grāmata “Mežpasakas”.

Laura Vingoradova agrāk ielasījusi grāmatas Neredzīgo bibliotēkā, nesen ieguvusi izglītību bibliotēkzinātnē, kā arī šogad pabeigtas mācības Literārajā Akadēmijā.

Video no grāmatas “Lāču kalns’’ atvēršanas: https://www.youtube.com/watch?v=uiELiTHhuhk

Vairāk informācijas:
Inga Aulmane
Ventspils Mūzikas bibliotēkas vadītāja
tālr. 22030871
inga.aulmane@ventspils.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook