Užavas bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

  • Literatūras izstāde “Kaķīša dzirnavas vienmēr maļ” – rakstniekam Kārlim Skalbem 140
  • Literatūras un fotoizstāde “Rudens krāsās un izjūtās”
  • Literatūras izstāde “Mārtiņdiena senlatviešu tradīcijās”
  • Literatūras izstāde “Grāmatas gariem vakariem”

Pasākumi

  • Novembrī – sadarbībā ar pamatskolu uzsākam gatavošanos konkursam “Nacionālā skaļā lasīšana”.
  • 11.-16. novembrī – Ziemeļvalstu literatūras nedēļas rīta stundas lasījumi “Svētki Ziemeļos” bērniem.
  • 20. novembrī – jauno grāmatu diena.
  • 20. novembrī – nodarbība 2. klasei “Grāmatas uzbūve”.
  • 22. novembrī – V. Sutejeva pasakas “Zem sēnītes” lasīšana pirmsskolas bērniem.
Dagnija Latiša
Užavas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 29366138 (LMT)
uzavas.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook