Uzsāk Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveides Gāliņciemā būvdarbus

galinciema-biblioteka

Īstenojot projektu “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā”  Nr.5.5.1.0/19/I/00,  20. novembrī būvdarbu veicējs SIA “Amatnieks” uzsāk plānotos būvdarbus Kuldīgas ielā 138. Ēkas būvprojekta autors ir arhitektu birojs “SARMA&NORDE Arhitekti”.

Projekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā” mērķis ir saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu, izbūvējot jaunu bibliotēkas infrastruktūru Kuldīgas ielā 138, kas vienlaikus būs tūrisma objekts, sabiedriskais un kultūras centrs. Līdzās bibliotēkas  pamatpakalpojumiem šeit piedāvās dažādus izstāžu un koncertu ciklus, interešu klubus, kā arī jaunus pakalpojumus, kas cieši saistīti ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības aizsardzību un attīstību tādās jomās kā ventiņu valodas un folkloras izzināšana, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana.

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 2 851 509 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas ir 2 806 193,00 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2’385’264,05 EUR jeb 85,00% no attiecināmajām izmaksām, Valsts budžeta dotācija ir 84’185,79 EUR jeb 3,00% no attiecināmajām izmaksām, Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 336’743,16 EUR jeb 12,00% no attiecināmajām izmaksām un Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – 168’736,43 EUR.

Ņemot vērā Pārventas bibliotēkas veiksmīgi izveidoto modeli – bibliotēka kā mikrorajona kultūras un sabiedriskais centrs, arī Gāliņciema sabiedriskā centra jaunā ēka vienlaicīgi pildīs sabiedrības izglītības, informācijas, kultūras un saskarsmes centra funkcijas.

 Gāliņciema bibliotēka dibināta 1954.gadā, kopš 2003.gada atrodas bibliotēkas vajadzībām pielāgotās 98 m2 lielās telpās Kuldīgas ielā 110.

 Ja laika apstākļi ļaus, daudzfunkcionālo pakalpojumu centru Gāļiņciemā ekspluatācija plānots nodot jau 2021.gada novembrī.

 

Sagatavoja:
Vija Baško
Ventspils bibliotēkas
direktores vietniece
tālr. 63623231
vija.basko@ventspils.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook