Valdību vadītājiem jāvienojas par ES budžetu 2021.–2027. gadam

ursula

Eiropas Savienības valstīm un valdību vadītājiem līdz šā gada beigām ir jāpanāk vienošanās par taisnīgu, līdzsvarotu un mūsdienīgu ES ilgtermiņa budžetu 2021.–2027. gadam.

Lai nākamā daudzgadu finanšu shēma (DFS) varētu dot iespēju ES piepildīt iedzīvotāju cerības, tai vajadzētu būt piemērotai mūsdienu un rītdienas problēmu risināšanai. 9. oktobrī Eiropas Komisija (EK) publicēja paziņojumu, kurā ieskicēti galvenie aspekti, kas vēl jāizsver ES līderu vadībā, lai panāktu vienošanos.

Tie ir šādi:

- vispārējais finansējuma apjoms, kas atbilst ES kopīgajām prioritātēm;

- mūsdienīgs budžets ar pareizo līdzsvaru starp politikas virzieniem un lielu uzsvaru uz ES pievienoto vērtību;

- pārredzamāka pieeja ES budžeta finansēšanai un jaunu ieņēmumu avotu ieviešana, kas ļautu atbalstīt prioritātes un samazināt valstu ieguldījuma slogu; 

- lielāka politikas saskaņotība caur ciešāku saikni starp finansējumu un politikas prioritātēm un jaudīgākiem instrumentiem budžeta aizsardzībai pret trūkumiem tiesiskuma jomā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātes Urzulas fon der Leienas  POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES NĀKAMAJAI EIROPAS KOMISIJAI (2019–2024) latviešu valodā lasāmas šeit.

 

Informācijai:
Astra Pumpura
Projekta Europe Direct informācijas centrs
(EDIC) Ventspils vadītāja
Tālr.:63623598
astra.pumpura@ventspils.lv

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook