Ventspils bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, un nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.
Ventspils bibliotēku veido 5 struktūrvienības – Galvenā bibliotēka, Bērnu bibliotēka, Ventspils Augstskolas bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Pārventas bibliotēka.
Ventspils bibliotēka piedāvā iedzīvotājiem vairāk nekā 206 000 iespieddarbu, 100 nosaukumu periodisko izdevumu un 8 000 audiovizuālo materiālu, bezmaksas interneta piekļuves punktus, bibliotēkas veidotas un abonētas bibliogrāfiskas un pilnteksta datubāzes.

Adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601
Tālr. +371 63623598
E-pasts: [email protected]

JAUNĀKIE IZDEVUMI VENTSPILS REĢIONA BIBLIOTĒKĀS    LIETOŠANAS NOTEIKUMI