Ziņas

01. 09. 2020 Piltenes bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāžu cikls un stends “Bibliotēkas kalendārs stāsta septembrī”
 • Literatūras izstāde lasītavā “Dzeja runā citādi” Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Popes bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Veļupes krastā” – rakstniecei Melānijai Vanagai 115
 • Literatūras izstāde “Dzejniekam, dramaturgam Jānim Rainim – 165” Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Puzes bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Grāmatu izstāžu cikla “Krāsainās grāmatas” izstāde “Zaļās”
 • Novadpētniecības materiālu izstāde “Puzes pagasta stāsti – Stikli” Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Tārgales bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dzejniekam, dramaturgam Jānim Rainim – 165”
 • Literatūras izstāde “Rakstniecei Melānijai Vanagai – 115” Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Ugāles bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Novadpētniecības ekspozīcija “Rūpnīcas “Usma” atstātās pēdas Ugālē”; iespējams noskatīties arī rūpnīcas darbinieku atmiņu stāstu filmu.
 • Literatūras izstāde “Apaļš kā ābols, vesels kā rutks” – medicīnas literatūra veselības stiprināšanā Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Usmas bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Saglabā vasaras krāsas un smaržas!”
 • Literatūras izstāde “Dvēseļu pulcēšana” – rakstniecei Melānijai Vanagai 115 Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Užavas bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Vasaras piedzīvojumu grāmatas”
 • Literatūras izstāde “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Vārves bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Latvieša kods” – rakstniekam Vladimiram Kaijakam 90 (līdz 10.septembrim)
 • Literatūras izstāde “Laikmetīgais un mūžīgais” – dzejniekam, dramaturgam Jānim Rainim – 165 (no 11.-20. septembrim) Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Ziru bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde bērniem “Uz skolu!”
 • Literatūras izstāde “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” Skatīt vairāk…

01. 09. 2020 Zlēku bibliotēkas ziņas septembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Mana pirmā grāmata”
 • Vienas grāmatas izstāde “Melānija Vanaga Veļupes krastā”
 • Fotogrāfiju izstāde “Rudentiņš – bagāts vīrs”
 • Literatūras izstāde “Divi Andri” – rakstnieki Andris Grīnbergs un Andris Akmentiņš
 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 65. kopa

Pasākumi

 • Līdz 7. septembrim – foto konkurss skolēniem “Rudentiņš – bagāts vīrs”
 • 25. septembrī plkst. 14.00 – Dāmu klubiņa pasākums “Rudens klāt!”
 • 25. septembrī plkst. 17.00 – Andra Grīnberga grāmatas “Katru dienu ar piesitienu” atvēršanas svētki un tikšanās ar autoru un viņa draugu rakstnieku Andri Akmentiņu.
Pārsla Bože
Zlēku bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 29479290 (LMT)
zleku.biblioteka@ventspilsnd.lv