Ziņas

01. 11. 2019 Izstādes Galvenajā bibliotēkā no 4. novembra

Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, apskatāmas izstādes:

 • Kustību teātra režisora un pedagoga Anša  Rūtentāla jubilejas izstāde “Es mīlu jūs visus”
 • Literatūras izstāde “Tauta dainu zīmē”
 • Literatūras izstāde ”Novembra gaviļnieki” Skatīt vairāk…

01. 11. 2019 Ances bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Laiki kā ūdeņi zili pāri pār galvu tev grūst” – rakstniekam Kārlim Skalbem 140
 • Literatūras izstāde “Spēks un daile”Latvijas Nacionālajam teātrim 100 (no 15. novembra) Skatīt vairāk…

01. 11. 2019 Jūrkalnes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Jauno grāmatu izstāde
 • Literatūras izstāde “Gleznotājai Maijai Tabakai 80” Skatīt vairāk…

01. 11. 2019 Piltenes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāžu cikls un stends “Bibliotēkas kalendārs novembrī”
 • Tematiska literatūras izstāde lasītavā “Latvija otrajā gadu simtā” Skatīt vairāk…

01. 11. 2019 Popes bibliotēkas ziņas novembrī

Izmaiņas darba laikā: novembrī bibliotēka atvērta pirmdienās un ceturtdienās no 9.30-17.30.

Izstādes

01. 11. 2019 Puzes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Novadpētniecības materiālu izstāde “Pagasta stāsti – Nīcciems”
 • Pasaules televīzijas dienai veltīta informatīva izstāde “Tele + visio” Skatīt vairāk…

01. 11. 2019 Tārgales bibliotēkas ziņas novembrī

Imaiņas darba laikā: no 5. līdz 19. novembrim bibliotēka slēgta.

Izstādes

01. 11. 2019 Ugāles bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Irēnas Lakšes izstāde “Manu mīļdzīvnieku stāsti gleznās”
 • Literatūras izstāde “Latvijas armijai 100” Skatīt vairāk…

01. 11. 2019 Usmas bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Latvijas Armijai 100”
 • Literatūras izstāde “Rakstniekam Kārlim Skalbem 140” Skatīt vairāk…

01. 11. 2019 Užavas bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Kaķīša dzirnavas vienmēr maļ” – rakstniekam Kārlim Skalbem 140
 • Literatūras un fotoizstāde “Rudens krāsās un izjūtās” Skatīt vairāk…