Ziņas

01. 03. 2021 Piltenes bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 2020. gads”
 • Jauno grāmatu izstāde – no 8. marta Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Puzes bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Novadpētniecības materiālu izstāde “Puzes pagasta stāsti – Blāzma”
 • Bibliotēkā lasītāko grāmatu izstāde “Pužiņi lasa 2020” Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Popes bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Senču tradīcijas martā – Ģertrūdes diena, Benedikta diena, Māras diena”
 • Literatūras izstāde “22. marts – pasaules ūdens diena” Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Tārgales bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Lībiešu valodai veltīta literatūras izstāde “Dzimtajā krastā, kur vēji un smilts”
 • Jaunākās grāmatas bērniem Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Ugāles bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Literatūre grāmatu plaukts – lasi kopā ar Martu un Gustavu
 • Literatūras izstāde “Kad pasmelt dzīvo ūdeni?” – 22. marts – pasaules ūdens diena Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Usmas bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Jauno grāmatu izstāde
 • Literatūras izstāde “Dzejniecei Amandai Aizpurietei – 65” Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Užavas bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju” – dzejnieces un dramaturģes Māras Zālītes daiļrade
 • Literatūras izstāde “Sieviete – Tu esi trausla puķe…” – sieviete latviešu dzejā Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Vārves bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Tāli gadi, tuvi laiki” – rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem 100
 • Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta izstāde “Aizgājuši svešas nākotnes vārdā… Vārve, 1949” Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Ziru bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Par sievietēm”
 • Literatūras izstāde “Turp” – dzejniecei un tulkotājai Amandai Aizpurietei 65 Skatīt vairāk…

01. 03. 2021 Zlēku bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Izstāstīt stāstu” – rakstniekam, publicistam Miervaldim Birzem 100
 • Literatūras izstāde bērniem “Tobiasa “tētim” – rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam – 80” Skatīt vairāk…