Ziņas

05. 12. 2013 Pasākumi Galvenajā bibliotēkā no 9.decembra

Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, notiek tematiski pasākumi

 • Otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien, plkst. 10.00, 12.00 un 14.00 – “Cik ilgi var nezināt?” Datorapmācības interesentiem bez priekšzināšanām Reģionālajā mācību centrā
 • Trešdien, 4.decembrī, plkst. 17.00 – “Brīvprātīgie – cilvēkiem ar redzes problēmām”. VeA studenti – brīvprātīgie atbilstoši klausītāja interesēm lasa priekšā periodiskos izdevumus Skatīt vairāk…

03. 12. 2013 KURZEMES DZEJNIEKI!

Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļai sadarbībā ar Tukuma Literātu apvienību ir iecere veidot šobrīd Kurzemē dzīvojošu dzejnieku mūsdienu dzejas kopkrājumu. Skatīt vairāk…

02. 12. 2013 Puzes bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 26. kopa
 • Literatūras izstāde “…ja ir sirdī labā gaisma, tad viss mīļais iznāk…” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80
 • Literatūras izstāde “Novadnieki parāda sevi” – novada literātu daiļrade Skatīt vairāk…

02. 12. 2013 Ances bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 29. kopa
 • Literatūras izstāžu cikls “Decembris” – “Advente”, “Ziemassvētki”, “Jaunais gads klāt!”
 • Literatūras izstāde “Idejas ziemas vakariem” (no 10. decembra) Skatīt vairāk…

02. 12. 2013 Jūrkalnes bibliotēkas ziņas decembrī

Sakarā ar bibliotēkas telpu remontu un renovāciju, kas notiek LEADER EZF projekta ietvaros, bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir ierobežoti. Ir pieejama grāmatu apmaiņa un nepieciešamākie interneta pakalpojumi pēc pieprasījuma. Skatīt vairāk…

02. 12. 2013 Piltenes bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 23. kopa
 • Literatūras izstāde “Zīmes, simboli, raksti”
 • Literatūras izstāde “Idejas Ziemassvētku priekam” Skatīt vairāk…

02. 12. 2013 Popes bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 21. kopa “Saturieties, Dzeja nāk!”
 • Literatūras izstāde “Vai pazīsti EIRO banknotes un monētas?”
 • Literatūras izstāde “Vēl viena brīvība” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80 (līdz 13. decembrim) Skatīt vairāk…

02. 12. 2013 Tārgales bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 26. kopa
 • Literatūras izstāde “Lasi un piedalies Bērnu žūrijā”
 • Literatūras izstāde “Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes” Skatīt vairāk…

02. 12. 2013 Ugāles bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 27. kopa
 • Literatūras izstāde “Kā man gribas, lai liepas nebeigtu ziedēt. Lieti nebeigtu līt un cilvēki būtu cilvēki…” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80
 • Literatūras izstāde “Palīdzēsim atnākt Ziemassvētkiem!” Skatīt vairāk…

02. 12. 2013 Usmas bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 22. kopa
 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 24. kopa
 • Literatūras izstāde “Ojārs Vācietis bija mūsu sirdsapziņa” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80 Skatīt vairāk…