DAIĻLITERATŪRAS JAUNUMI JANVĀRIS

       Jaunākie izdevumi daiļliteratūrā

ORIĢINĀLLITERATŪRA

 

Guntis Tālers. Grēksūdzes noslēpums

Latvijas Mediji, 2023

 

Adventes laikā, braucot pēc eglītes, jaunaudzē lauž kāju un nosalst aktīva vietējās katoļu draudzes locekle Paula Jonava. Viņas vīrs Evarts pēc sievas nāves pievēršas alkoholam un kļūst nelīdzsvarots – periodiski žēlojas gan mācītājam Leonam Horstam, gan kaimiņiem, ka redz Paulas spoku. Vai Evarts būtu vainojams sievas nāvē, un viņa tagad no viņsaules cenšas vīram atriebties? Bet varbūt kādam ir ļauni nodomi pret pašu Evartu?

Katalogs

 

Ilona Balode. Ielu muzikantu piezīmes

Zvaigzne ABC, 2022

 

Ilonas Balodes otrajā grāmatā “Ielu muzikantu piezīmes” skaidri nolasāmi divi laiki viņas dzīvē: “pirms” un “pēc”. Pirms nelaimes gadījuma ar dzīvesbiedru Rolandu un pēc tā. Abi šie laiki autores un viņas līdzgaitnieku dzīvēs pamīšus atspoguļoti, savijoties jau pazīstamajai ceļotāju bezrūpībai, vieglam dzīves tvērumam, mākslinieciskam, neparastam skatījumam uz pasauli un norisēm tajā, ar skaudru, eksistenciāli dziļu cilvēka būtības un sūtības analīzi. No zemeņu un zeķu zagšanas, bohēmiska trakuma līdz nopietnām pārdomām par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, par sāpēm un nāvi. “Ielu muzikantu piezīmes” ir gan viegla, gan smaga grāmata: personiska, pat intīma Ilonas Balodes autobiogrāfija un vienlaikus neprātīgi krāsaina, vispārcilvēciska odiseja, kas liek uzdot sev daudz jautājumu, domāt un meklēt.

 

Katalogs

 

Lauren Lynx. Gabaliņš Paradīzes

Laura Lūsēna, 2022

 

Sviests, milti, cukurs un olas ir Keiras Kingslijas uzticamākie sabiedrotie. Ik dienas viņa pulcē Montvilas mazpilsētas iemītniekus savā jaunatvērtajā kafejnīcā, lai cienātu ar svaigi ceptiem pīrāgiem un smalkmaizītēm. Pēc Ņujorkā piedzīvotajām šausmām romantiskas attiecības ir pēdējais, uz ko nesas meitenes prāts. Bet… Cilvēks domā, Dievs dara. Diemžēl jaunais, grēcīgi izskatīgais vīrietis, kurš atmodina Keirā vēl nepieredzētas jūtas, nav attiecību tips. Un to pilsētā zina katrs. Deklans Deiviss ir kā tas solists slavenā rokgrupā, kuru, uzlūkojot vien, zini – gaidāmas nepatikšanas. Zem ikdienišķā apģērba viņš iemieso visu, no kā jaunu meiteņu tēvi cer pasargāt savas atvases. Ātri, aizraujoši un bez sarežģījumiem ir šī vienradža attiecību moto.

 

Katalogs

 

Agnese Pastare. Atstumtā uguns II daļa “Pazaudētā cerība”

Ezerrozes grāmatas, 2022

 

Pēc satraucošajiem notikumiem Detskā Linda ir atgriezusies savās jaunajās mājās Rejlidā. Nemiers un bailes nav pazudušas, tomēr tās ir krietni mazāks traucēklis ikdienā nekā savulaik. Tuvojas mācību gada sākums Rejlidas vidusskolā. Linda, apņēmības pilna, pārkāpjot pāri uztraukumam, svešajā, vēl neiepazītajā vidē sāk mācīties cīņas mākslu.

Katalogs

 

Agnese Rutkēviča. Skumjais laikmets. Esejas par mākslu, cilvēkiem un dzīvi

Aminori, 2022

 

Agneses Rutkēvičas esejās sastopamies gan ar latviešiem nozīmīgām personībām, gan pasaules dižgariem – Jāni Ziemeļnieku, Raini, Aspaziju, Imantu Ziedoni, Žanu Polu Sartru, Josifu Brodski, Brēgelu, Vāgneru un citiem. Rakstnieku, mākslinieku un domātāju dzīves nebeidzas ar viņu aiziešanu, viņu darbi un idejas paliek dzīvot mums līdzās, turpina mūs ietekmēt un bagātināt – ja vien mēs vēlamies ar tiem veidot dialogu. Esejas mūs aizved arī uz dažādām pilsētām – Parīzi, Prāgu, Krakovu, kā arī uz pavisam nezināmām vietām tepat Latvijā. Vientulība kā mūsu laikmeta sajūtas epicentrs caurvij šo eseju krājumu. 

Katalogs

 

Zelda. Stāstiņi visiem pieaugušajiem

Zvaigzne ABC, 2022

 

Vai grāmata domāta tikai auditorijai 40+? Nē, tā der ikvienam, kuram piemīt humora izjūta, prāts un ticība, ka brīnumi notiek. Ap 40 gadiem daudziem ir lūzums, un te nevajag uzreiz lietot nekādas klišejas par vecuma krīzēm – tā vienkārši notiek, un viss. Ir svarīgi, lai tad pa rokai būtu humora izjūta, kas piemīt grāmatas varonei. Viņas dzīves epizodes cita pēc citas taisa virāžas, kurās izdzīvot un saglabāt veselu saprātu spēj tikai tāda sieviete, kurai ir pašcieņa un raiba dzīves pieredze, kas beigu beigās vien nostiprina pārliecību, ka arī slikti notikumi veido labas atmiņas, ja vien tos pareizi uztver.

Katalogs

 

Džena Andersone. Sainis

Zvaigzne ABC, 2022

 

Pie lasītājiem dodas rakstnieces otrā grāmata “Sainis”, kurā iekļautie skarbie, neparastie stāsti vēsta par cilvēka identitātes, sava “es” meklējumiem saistībā ar vainas apziņu, pienākumu nastu un to slogu, ko mums uzliek pašu izvēlētas vai citu piemērotas katra indivīda sociālās lomas sabiedrībā. Sainis – tā ir nasta, ko cilvēks nes līdzi visu savu dzīvi, bieži vien pats neapzinoties, kas viņam to uzlicis, kāpēc un uz kurieni viņš to stiepj.

Katalogs

 

Miks Ozoliņš. 1001 guru

RaKa, 2022

 

Grāmatas saturs ir visnotaļ provokatīvs, jo grāmatā minēti nemainīti konkrētu cilvēku vārdi un daudzi dzīvē bijuši un esoši notikumi. Tajā tiek aprakstītas gan romantiskās attiecības un vienas nakts sakari, gan attiecības ar vecākiem un draugiem, pacēlumi, kritumi un tiem sekojošie jaunie pacēlumi. Grāmatā autors pilnīgi atklāti analizē savā notikumiem bagātajā dzīvē pieredzēto, lai sievietēm palīdzētu saprast vīriešus un vīriešiem – sievietes.

Katalogs

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

 

Tommi Kinnunens. Nožēlu neizteica

Zvaigzne ABC, 2022

 

“Drošībā viņas bija tikai iedamas, un tomēr šķita, ka ik solis ved tuvāk iznīcībai.” 1945. gada agrā pavasarī no gūstekņu nometnes Norvēģijā cauri nodedzinātajai Lapzemei uz mājām iet piecas somietes, kas, vāciešiem atkāpjoties no Somijas, aizgājušas tiem līdzi. Otrais Pasaules karš rit uz galu, un tas, kas vēl nesen ticis atzīts par labu, nu jau ir pārkāpums un grēks. Kādas miera laikā izskatās izvēles, kas izdarītas ārkārtas laikā? Kāda ir atgriešanās, ja nav skaidrības par to, kas sagaida?

 

Katalogs

 

Žoržs Pereks. Cilvēks, kas guļ

Omnia mea, 2022

 

Žorža Pereka trešā grāmata ir stāsts par radikālu atteikšanos. Šis romāns, kas sarakstīts vēl pirms Oulipo perioda un publicēts 1968. gada revolucioāro notikumu priekšvakarā, ir meditācija par dīkstāvi, etīde par tukšumu, savdabīga atsvešināšanās hronika, kas vēstī par pakāpenisku aiziešanu no cilvēkiem un lietām.

Katalogs