1
Kuras ēkas atjaunošanā tika izmantots Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2,3 miljoni latu apmērā?
Ventspils Jaunrades nams Ventspils Augstskola Ventspils poliklīnika
2
Kura Ventspils izglītības iestāde aktīvi izmanto LLP/ERASMUS programmas piedāvātās iespējas?
Ventspils Tehnikums Ventspils Augstskola Ventspils Vakara vidusskola
3
Deviņi Latvijas Europe Direct informācijas centri ir daļa no Eiropas Komisijas izveidotā informācijas tīkla. Kur Ventspilī atrodas Europe Direct informācijas centrs?
Ventspils Galvenā bibliotēka Ventspils Augstskola Ventspils Digitālais centrs
4
SEED ir projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisija, lai palīdzētu iedzīvotājiem apzināties, kas ir e-pārvalde un kādu labumu tā sniedz. Kas Ventspilī realizē šo projektu?
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca PSIA Ūdeka Ventspils Digitālais centrs
5
Projekta mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū. Projektu īsteno vairākās kārtās, izmantojot Kohēzijas fonda finansējumu. Kura iestāde Ventspilī to realizē?
Ventspils poliklīnika PSIA Ūdeka Ventspils Digitālais centrs
6
Projekta kopējās izmaksas plānotas 10`892`114 LVL apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9`367`218 LVL (86% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām). Projekts noslēgsies 2015.gadā. Ko iegūst ventspilnieki?
Ventspils Tehnikums Ventspils Vakara vidusskola Ventspils Augstskola
7
2013.gada janvārī Ventspilī atklāja ēku, kas tika uzbūvēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 2,111 miljonu LVL apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1,734 miljoni LVL (82,14% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām). Kas ir šī ēka?
Ventspils Galvenā bibliotēka Ventspils Jaunrades nams Ventspils poliklīnika
8
Kas ir „Eurotrip”?
Ventspils Mazbānīša maršruts Ventspils Vakara vidusskolas jauniešu Eiropas klubs Ventspils Augstskola ERASMUS apmaiņas programma
9
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi ieguldīti kāda maršruta izvēlē. Kāda?
PSIA Ūdeka ūdensvadu tīklu maršruts Maršruts studentu mobilitātes veicināšanai: Rīga-Ventspils Augstskola Ventspils Mazbānīša maršruts
10
Īstenojot vērienīgus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītus projektus, iedzīvotāji iegūst gan mūsdienīgas ēkas, gan modernas tehnoloģijas. Projekta I kārta tika realizēta laika posmā no 2009.gada sākuma līdz 2012.gada 13.novembrim, II kārta - no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.septembrim.
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Ventspils Augstskola Ventspils Jaunrades nams
11
Kurš Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts Ventspilī īstenots 18 mēnešos?
Ventspils Vakara vidusskolas renovācija Livonijas ordeņa pils renovācija Ventspils Galvenā bibliotēkas renovācija
1
Kuras ēkas atjaunošanā tika izmantots Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2,3 miljoni latu apmērā?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
2
Kura Ventspils izglītības iestāde aktīvi izmanto LLP/ERASMUS programmas piedāvātās iespējas?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
3
Deviņi Latvijas Europe Direct informācijas centri ir daļa no Eiropas Komisijas izveidotā informācijas tīkla. Kur Ventspilī atrodas Europe Direct informācijas centrs?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
4
SEED ir projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisija, lai palīdzētu iedzīvotājiem apzināties, kas ir e-pārvalde un kādu labumu tā sniedz. Kas Ventspilī realizē šo projektu?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
5
Projekta mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū. Projektu īsteno vairākās kārtās, izmantojot Kohēzijas fonda finansējumu. Kura iestāde Ventspilī to realizē?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
6
Projekta kopējās izmaksas plānotas 10`892`114 LVL apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9`367`218 LVL (86% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām). Projekts noslēgsies 2015.gadā. Ko iegūst ventspilnieki?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
7
2013.gada janvārī Ventspilī atklāja ēku, kas tika uzbūvēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 2,111 miljonu LVL apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1,734 miljoni LVL (82,14% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām). Kas ir šī ēka?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
8
Kas ir „Eurotrip”?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
9
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi ieguldīti kāda maršruta izvēlē. Kāda?

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
10
Īstenojot vērienīgus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītus projektus, iedzīvotāji iegūst gan mūsdienīgas ēkas, gan modernas tehnoloģijas. Projekta I kārta tika realizēta laika posmā no 2009.gada sākuma līdz 2012.gada 13.novembrim, II kārta - no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.septembrim.

Atbildēji nepareizi !

Par interesējošajiem jautājumiem griezies
Europe Direct informācijas centrā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Nākošo
11
Kurš Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts Ventspilī īstenots 18 mēnešos?

Atbildēji nepareizi !

Informāciju meklē EDIC, Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2

Rezultāts

Atbilde ir pareiza !

Rezultāts
ES
Pārbaudi savas zināšanas par ES projektu īstenošanu Ventspilī!
Sākt

REZULTĀTI

Pareizās atbildes:

Nepareizās atbildes:

Mēģināt vēlreiz