IZBRAUKUMA SEMINĀRS USMAS BIBLIOTĒKĀ UN TAUTAS NAMĀ