NOVADA BIBLIOTĒKU DARBINIEKI SEMINĀRĀ PAR DARBU AR BĒRNIEM