TIKŠANĀS AR DZEJNIECI MĀRU ZĀLĪTI UGĀLES BIBLIOTĒKĀ