TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI IEVU SAMAUSKU PILTENES VIDUSSKOLĀ