NOZARU LITERATŪRAS JAUNUMI JŪLIJS

          Jaunākie izdevumi nozaru literatūrā

 

 

MEDICĪNA

 

 

Lāriņš, Viesturs. Sporta medicīna.

Jumava, 2022

 

Laikā, kad lielu daļu pasaules un Latvijas iedzīvotāju raksturo nepietiekamas fiziskās aktivitātes, kas ir nozīmīgs riska faktors nopietnām hroniskām neinfekciju slimībām un iedzīvotāju mirstībai, ir būtiski akcentēt fizisko aktivitāšu, t.sk. sporta nodarbību, lomu veselības veicināšanā un uzturēšanā visdažādākajām iedzīvotāju grupām. 

 Katalogā

 

 

FILOZOFIJA

 

 

Izmērītais laiks un telpa. LU Akadēmiskais apgāds, 2022

 

Grāmatas rakstu autori rakstījuši par skaitli, par mērījumu skalām tekstā, mākslā un eksistenciālajā pieredzē, kā arī par kultūrtelpu, utopiju, filosofiju, kalendāriem.

Katalogā

 

 

Renārs, Gērijs R.  Mīlestība nav aizmirsusi nevienu. Madris,  2022

 

Aizraujošajā stāstījumā Gērija skolotāji Artens un Pursaha palīdz izklīdināt laika un telpas ilūzijas un atgriezties Realitātē, kas ir Perfekta Mīlestība. Tā nav pierastā un visiem zināmā mīlestība. 

Katalogā

 

 

Meru, Reuss. Paradīzes vara.  Dzimtā puse,

2022

 

Grāmata ir par mums – cilvēciskām būtnēm. Par to, kā ar niecīgām un apšaubāmām zināšanām par sevi un pasauli, nekontrolējot savas tieksmes un neizprotot ap mums notiekošos procesus, mēs cauri gadsimtiem būvējam dzīvi.

 Katalogā

 

 

RELIĢIJA

 

 

Kordževa, Jeļena. Vitrāžas: seno Baltu dievi.
 Ekocentrs, 2022

 

Autore uzsver, ka grāmatas tapšana bijusi saistīta ar padziļinātu interesi par baltu mitoloģiju. Tās tekstuālajā daļā ilgāku pētījumu rezultātā ir tapis vērtīgs un populārs izklāsts par dažādiem baltu mitoloģijas aspektiem, faktiem, vērojumiem.

Katalogā

 

 

BIOLOĢIJA

 

 

 

 

 

 

Kas aug dabiskās pļavās? Zvaigzne ABC, 2022

 

Augu sugu noteicējs būs labs ceļvedis ikvienam, kurš vēlas iepazīt tuvāk Latvijas pļavu augus. Ilustratīvajā noteicējā ir aprakstīti gandrīz 200 augi un publicētas gandrīz 400 to fotogrāfijas. 

 Katalogā

 

 

NOVADPĒTNIECĪBA

 

 

Niedre, Uģis. Pilsdrupu paēnā. Zinātne, 2022

 

Varenā Turaidas viduslaiku mūra pils Gaujas senlejas augstajā krastā, laika zoba drupināta, jau sākot no 18. gadsimta līdz 50. gadiem kļuva par romantisku pilsdrupu apskates vietu. Vēstures zinātņu doktora Uģa Niedres grāmata stāsta par rosīgo dzīvi turpat četros gadsimtos, sākot ar 17. gadsimtu līdz pat 20. gadsimtam.

 

 Katalogā

 

 

MĀKSLA

 

 

 

Eglītis, Andris. Gaišs, apcirsts paralelograms.
 Savvaļa, 2022

 

Izdevums “Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms” atspoguļo Eglīša pēdējo gadu radošo darbību. Izdevuma veidošanas pamatā ir centieni radīt kvalitatīvi atšķirīgu laikmetīgās glezniecības izdevumu, ko veido izvērsts vizuālais stāstījums – gan darbu reprodukcijas un radošā procesa fotomateriālu apkopojums, gan arī četru atšķirīgu autoru (kuratore Katerina Gregosa, mākslas zinātniece Elīna Sproģe, mākslinieki Ēriks Apaļais un Agnese Krivade) un formātu esejas. 

Katalogā

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook