NOZARU LITERATŪRAS JAUNUMI MARTS

        Jaunākie izdevumi nozaru literatūrā

POLITIKA

 

 

Aija Odiņa. Priekškaru paceļot. Mani atmiņu stāsti

Zelta grauds, 2022

 

Grāmata “Priekškaru paceļot. Manu atmiņu stāsti” ir diplomātes Aijas Odiņas dzīvesstāsts, kurā autore dalās ar darba gaitās piedzīvoto un pārdzīvoto. Autore sarakstījusi vairākas grāmatas par protokolu un etiķeti. Jaunā grāmata stāsta par veiksmēm un neveiksmēm, dzīves laikā iegūtām zināšanām, cilvēka gribasspēku, pārvarot grūtības. Sākotnēji autore bija iecerējusi rakstīt mazbērniem un mazmazbērniem veltītu dažu spilgtāko dzīves notikumu atstāstu, taču laika gaitā atmiņu klāsts kļuva plašāks un radās šī grāmata. Vēstnieces Aijas Odiņas grāmata «Priekškaru paceļot. Manu atmiņu stāsti» būs interesanta ne tikai Latvijas nesenās pagātnes un diplomātijas interesentiem.

 

KATALOGĀ

 

Valdis Voins. Terorisma vēsturiskā pieredze: Minhene 1972 

Ezerrozes grāmatas, 2023

 

Valda Voina jaunā grāmata “Terorisma vēsturiskā pieredze: Minhene 1972″ veltīta notikumiem, kuri norisinājās piecdesmit gadu garumā – no teroristu uzbrukuma 1972. gada olimpiskajās spēlēs Minhenē līdz problēmu risinājumam un atceres pasākumiem 2022. gadā. Minhenes slaktiņš bija terora akts 1972. gada vasaras olimpisko spēļu laikā, kas bija vērsts pret Izraēlas sportistiem.

KATALOGĀ

 

Lato Lapsa, Kristīne Bormane. Viltvārdis. Valstsgribis (otrais, papildinātais izdevums)

pietiek.com, 2023

 

Mums ir valsts vadītājs – viltvārdis. Cilvēks, kurš uzdodas par citu. Cilvēks, kurš sabiedrībai melo apzināti, ciniski un nekaunīgi. Viņš melo par savu pilsonību. Viņš melo par saviem vecākiem. Viņš melo par saviem vecvecākiem. Viņš melo pat par saviem vecvecvecākiem. Kāpēc Egils Levits melo? Par ko vēl mums nezināmu viņš melo? Kā šādam patoloģiskam melim ir iedota pielaide valsts noslēpumiem? Un ko viņš ar šiem noslēpumiem dara? Atbildes uz šiem jautājumiem var satricināt visu valsti.

KATALOGĀ

GRĀMATVEDĪBA

 

Vita Zariņa. Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi

Lietišķās informācijas dienests, 2022

 

Grāmata palīdzēs izprast finanšu vadības teorētisko koncepciju, metodes, paņēmienus, kuri ir saimniecisko lēmumu pamatā, balstoties uz iepriekšējo periodu finanšu informāciju.

KATALOGĀ

SPORTS

 

Daumants Znatnajs. Daumants Znatnajs. Disidentus sporta vidē neatceros

Latvijas Mediji, 2023

 

Grāmatā ilggadējais Latvijas sporta dzīves līdzdalībnieks un organizētājs Daumants Znatnajs caur savas dzīves prizmu dalās atmiņās un redzējumā par 20. gs otrās puses Latvijas sporta dzīves notikumiem un procesiem. Znatnaja teikto pierakstījis un komentējis sporta žurnālists Guntis Keisels.

KATALOGĀ

ARHEOLOĢIJA

 

Baiba Vaska. Senās rotas un ornaments Latvijā

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2022

 

Jaunajā grāmatā ietverta rotu un ornamenta attīstība gandrīz trīs tūkstošus gadu ilgā periodā, un tā veidota kā populārzinātnisks, ar fotogrāfijām un zīmējumiem bagātīgi ilustrēts darbs. Pamatā apskatītas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģiskās un etnogrāfiskās kolekcijas – lielākais šāda materiāla krājums Latvijā, taču izmantoti arī citu pētnieku apkopotie un publicētie materiāli, kā arī oriģinālie priekšmeti no citu Latvijas un ārvalstu muzeju krājumiem.

KATALOGĀ

 

VĒSTURE

 

Mārtiņš Mintaurs, Māris Zanders. U.c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie

Aminori, 2023

 

Sērijas “Latvijas vēstures mīti un versijas” sestā grāmata – Mārtiņa Mintaura un Māra Zandera kopdarbs “U. c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie” – veltīta Latvijas 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses vēsturē un kultūrā maz pamanītām vai piemirstām, bet nozīmīgām personībām, kā arī vēstures procesiem un epizodēm, kas ir aizmirstas, nepietiekami novērtētas vai novērtētas ačgārni.

KATALOGĀ

 

20. gadsimta Latvijas vēsture IV. 1944/1945-1964

LU Akadēmiskais apgāds, 2022

 

4. sējums aptver laika posmu no Otrā pasaules kara beigām līdz 60. gadu vidum. 1944/1945 gads bija viens no lūzuma posmiem, kad Padomju Savienība reokupēja Latvijas teritoriju un valstiskoja ekonomiku. Robežas gads 1964. ir būtisks pavērsiena punkts Latvijas PSR attīstībā. Ņ. Hruščova atcelšana nozīmēja ne tikai personāliju maiņu, bet arī pārmaiņas PSRS ekonomiskajā, politiskajā un ārpolitikas kursā.

KATALOGĀ

SOCIOLOĢIJA

 

Georgs Zimmels. Pilsēta un sieviete

Neputns, 2023

 

Vācu filosofs Georgs Zimmels tiek uzskatīts par vienu no socioloģijas pamatlicējiem. Zimmels pārstāv t.s. dzīves filosofiju, tāpēc likumsakarīgi, ka viņa uzmanības lokā ir dzīves, eksistences aktuālākie jautājumi. Zimmels liek pamatus tam, ko vēlāk nodēvē par urbāno socioloģiju. Viņš analizē dzīvi lielpilsētā, pilsētu atšķirības kultūrvēsturiskā nozīmē. Zimmels viens no pirmajiem 20. gadsimtā cenšas apjēgt feminismu, sieviešu atbrīvošanos, tās iespējas un sekas. Savulaik Zimmels ir pat modīgs filosofs, savukārt patlaban viņa pārdomas par modi nav zaudējušas savu aktualitāti, ļaujot nošķirt modīgo no paliekošā, kas raksturo arī viņa tekstus.

KATALOGĀ

VALODNIECĪBA

 

Valoda un vara. Valoda, valodniecība un kultūrpolitika no 1940. gada

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2022

 

Šis ir pirmais zinātnisko rakstu sējums, kurā aplūkoti jautājumi par okupāciju varu ideoloģiju izpausmēm presē, izglītības metodikā un mācību grāmatās, oriģinālliteratūrā un tulkojumos, pilsētainavā un arī tuvās ārzemēs – šoreiz Polijā. Latviešu valodas un varas kopsakari vēl arvien ir maz pētīti un gaida zinātnieku uzmanību. Rakstu krājumā iekļautas astoņas valodnieku un vēsturnieku publikācijas, kas aptver laiku no pirmās padomju okupācijas 1940. gadā līdz pat 80. gadiem.

KATALOGĀ

 

Laipa A1. Latviešu valoda : mācību grāmata

Latviešu valodas aģentūra, 2022

 

Mācību grāmata attīsta visas runas darbības prasmes, piedāvājot dažādus vingrinājumu tipus, ikdienas situācijas un sadarbības iespējas.

KATALOGĀ