Gāliņciema bibliotēkas vadītāja

Krista Karabeško
22030982
krista.karabesko@ventspils.lv

 

 

 

 

 

Vecākā bibliotekāre

 Santa Šepetauska
+371 636 24485
santa.sepetauska@ventspils.lv

 

 

 

 

 

Vecākā bibliotekāre

 Ramona Jaceviča
+371 636 24485
ramona.jacevica@ventspils.lv

 

 

 

 

 

Vecākā bibliotekāre

 Nadežda Mazure
+371 636 24485
nadezda.mazure@ventspils.lv

 

 

 

 

 

Rekvizīti

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka”
Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr.90001156891,
tālrunis 63623598,   e-pasts biblioteka@ventspils.lv