GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKAI 60

1954.gada 16.janvārī ar Ventspils pilsētas darbaļaužu deputātu Padomes izpildu komitejas lēmumu, kurš pieņemts pamatojoties uz Latvijas PSR Valsts Plānu komisijas rakstu Nr.178-kg no 1953.gada 9.decembra, Ventspilī, Kuldīgas ielā Nr.34 tika atvērta Ventspils 3.bibliotēka.

Bibliotēka tika izvietota ēkā, kuru iedzīvotāji dēvēja par muižiņu vai mācītājmāju, jo atradās uz zemes, kas bija piederējusi luterāņu draudzei. Pēc vēsturnieces Ingrīdas Štrumfas sacītā, līdz Otrajam pasaules karam ēka iznomāta kā dzīvojamā māja. Nostāsti apliecina, ka mācītājmājā 20-tajos gados notikušas svētdienas skolas nodarbības apkārtnē dzīvojošajiem bērniem.

Bibliotēka šajā ēkā atradās līdz 2003.gada jūnijam, kad durvis, turpat blakus mājā Kuldīgas ielā 110, vēra jaunā Gāliņciema bibliotēka.

Laika gaitā 3.bibliotēkā, tagadējā Gāliņciema bibliotēkā, strādājušas bibliotekāres – Verena Bernšteine, Agra Ozola, Rasma Pumpure, Zenta Valdemāre, Matilde Liepkalne, Inese Ozola, Inese Matisone, Sarmīte Korše, Diāna Lapiņa. No 1993.gada marta līdz 2011.gada beigām bibliotēkas vadītāja bija Larisa Zīverte. Darba gaitas uzsākusi vēl muižiņā, bet nostrādājot desmit gadus, kopā ar grāmatām pārceļojusi uz jaunajām telpām. No 2012.gada janvāra bibliotēkas vadītāja ir Iveta Skapste.

Kā liecina 3.bibliotēkas Inventāra grāmata Nr.1, sākta 1954.gada 26.februārī, bibliotēkas krājumā ar 1. inventāra numuru reģistrēts V.I. Ļeņina Rakstu 6.sējums (izdots 1949.g. Rīgā), bet bibliotēkas krājumā līdzās marksisma- ļeņinisma domātāju darbiem rodama arī daiļliteratūra- A.Puškina „ Poltava” (Nr.49-50), V.Brēdela „Dēli” (Nr.51), E.Džilberta „Vāveres ritenī” (Nr.63), J.Poruka „Realistiski stāsti” (Nr.106-107) un, protams, arī grāmatas krievu valodā, piemēram, M.Gorkija „ В людях” (Nr.160).

Šobrīd, atzīmējot savu 60.jubileju, Gāliņciema bibliotēka ir pārmaiņu gaidās, jo Ventspils pašvaldība apsver iespēju par jauna sabiedriskā centra un bibliotēkas būvniecību Gāliņciemā. Tas nozīmē, ka Gāliņciema bibliotēka pirmo reizi savas pastāvēšanas laikā iegūtu telpas, kas projektētas un būvētas tieši bibliotēkai.

Sveicam Gāliņciema bibliotēku un bibliotēkas lasītājus jubilejā!

Informācijai:
Astra Pumpura
Ventspils bibliotēka
Direktore
Tālr.: 63623598
astra.pumpura@ventspils.lv

 

16.01.2014.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook