Bibliotēka bērniem un pusaudžiem, dibināta 1950.gadā – no bilžu grāmatām un radošajām darbnīcām Pasaku istabā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem līdz uzziņu literatūrai mācību procesam. Bibliotēka piedāvā pasākumus lasīšanas veicināšanai un informācijpratības apguvei, viktorīnas un konkursus, bezmaksas internetu, elektroniskos katalogus un datubāzes.

 
Adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63627361

JAUNĀKIE IZDEVUMI BĒRNU BIBLIOTĒKĀ    LIETOŠANAS NOTEIKUMI    GROZĪJUMI LIETOŠANAS NOTEIKUMOS     LIETOŠANAS NOTEIKUMU KONSOLIDĒTĀ REDAKCIJA

E-KATALOGA JAUNĀ VERSIJA